Zapewnienie dostępu

~~Zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego oraz aktualizacji do posiadanych 2 licencji SimaPro na okres jednego roku.