Nagrody uzyskane w 2021 roku

  • Tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI Produkt – produkt najwyższej jakości – przyznany przez Kapitułę Programu Najwyższa Jakość za „Technologię otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych”. Konkurs realizowany był pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (17.03.2021r. Katowice).
  • Nagroda w konkursie Górniczy Sukces Roku 2020 za rozwiązanie pod nazwą „Opracowanie metody oceny zagrożenia zawodnieniami terenów górniczych”, w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 04.03.2021r.).
  • Wyróżnienie w konkursie Górniczy Sukces Roku 2020 za rozwiązanie pod nazwą „Opracowanie i wykorzystanie materiałów na bazie UPS do zastosowań na terenach zdegradowanych działalnością górniczą”, w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 04.03.2021r.).

 

+ 48-32-259-2000