Nagrody uzyskane w 2021 roku

 • Nagroda  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2020 za rozwiązanie pod nazwą „Opracowanie metody oceny zagrożenia zawodnieniami terenów górniczych”, w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 04.03.2021r.).
 • Wyróżnienie  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2020 za rozwiązanie pod nazwą „Opracowanie i wykorzystanie materiałów na bazie UPS do zastosowań na terenach zdegradowanych działalnością górniczą”, w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 04.03.2021r.).
 • Tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI Produkt – produkt najwyższej jakości – przyznany przez Kapitułę Programu Najwyższa Jakość za „Technologię otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych”. Konkurs realizowany był pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (17.03.2021r. Katowice   ).
 • Złoty Medal przyznany przez Jury XIV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2021 za „Urządzenie BioCargo” (Katowice - online, 22 czerwca 2021r.).
 • Medal Europejski  przyznany przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli za „Technologię otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych” (Warszawa, 23 czerwca 2021r.).
 • „Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu” za dobre wyniki finansowe Głównego Instytutu Górnictwa, (Warszawa, 17 września 2021r.).
 • Tytuł Ambasador Polskiej Gospodarki 2021 w kategorii Marka Europejska przyznany Głównemu Instytutowi Górnictwa przez Jury Konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki, (Warszawa, 29.09.2021r.).
 • Nagroda główna i tytuł Laureata w kategorii instytucje sektora B+R w Konkursie Innowator Śląska za rozwiązanie pod nazwą „za urządzenie Bio Cargo”, przyznany przez Jury Konkursowe Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej w ramach projektu „Enterprise Europe Network”, (Katowice, 16.10.2021r.).
 • Nagroda specjalna Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za rozwiązanie pod nazwą „za urządzenie Bio Cargo”, przyznaną przez w ramach konkursu pn. Innowator Śląska organizowaną przez Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej w ramach projektu „Enterprise Europe Network”, (Katowice, 16.10.2021r.).
 • „Drugi Złoty Diament do Statuetki Cezara Śląskiego Biznesu” za dobre wyniki finansowe oraz duże zaangażowanie w działalność społeczną Głównego Instytutu Górnictwa, (Katowice, 17 październik 2021r.).
 • Złoty Medal Zasłużony dla woj. Śląskiego przyznany Dyrektorowi GIG,  prof. dr hab. inż. Stanisławowi Prusek za całokształt działalności oraz szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej na terenie województwa śląskiego (Katowice, 17 październik 2021r.).
 • Złoty Medal przyznany przez Jury Konkursowe XV Wirtualnej Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2021” za „Opracowanie metody oceny zagrożenia zawodnieniami terenów górniczych”, której autorem jest Pan dr inż. Dariusz Ignacy” (Warszawa, 03.11.2021r.).
 • Złoty Medal przyznany przez Jury Konkursowe XV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2021” za „Opracowanie i wykorzystanie materiałów na bazie UPS do zastosowań na terenach zdegradowanych działalnością górniczą” (Warszawa, 03.11.2021r.).
 • Nagroda  w konkursie EKOLAURY 2021 w kategorii Ochrona powierzchni Ziemi za rozwiązanie pod nazwą „Opracowanie metody oceny zagrożenia zawodnieniami terenów górniczych i pogórniczych”, w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 23.11.2021r.).
 • Wyróżnienie w kategorii Gospodarka odpadami w konkursie EKOLAURY 2021 za rozwiązanie pod nazwą „Sposób otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych”, w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 23.11.2021r.)..

 

+ 48-32-259-2000