MIGASLIDRILL

Multilateralny małośrednicowy otwór odgazowujący pokłady węgla

 

Kierownik projektu w GIG:
dr hab. inż. Janusz Makówka, prof. GIG

Termin realizacji:
01.10.2019 - 30.09.2022

 

 

+ 48-32-259-2000