SENSE VR

Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR

Termin realizacji projektu: 01.12.2020 - 20.11.2022

Kierownik projektu: Szymon Łagosz

SENSE VR: Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR to nowy projekt trzech partnerów:  JSW Innowacje,  JSW Szkolenie i Górnictwo i Głównego Instytutu Górnictwa​. Jego celem jest opracowanie nowej metody szkoleń dla górników z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości -VR. Sposoby przekazywania wiedzy i ćwiczenia umiejętności będzie można dostosować do poziomu cyfrowych kompetencji osoby szkolonej.

Scenariusze szkoleń realizowanych w VR, będą przygotowane przez Główny Instytut Górnictwa w oparciu o analizę dokumentacji powypadkowych. Metoda projektowania, przygotowywania i prowadzenia szkoleń VR będzie przeznaczona głównie dla małych zespołów roboczych, jak np. zastępu ratowników górniczych, którzy pracują  w warunkach zagrożenia zdrowia lub życia, narażonych na stres, wykonujących prace szczególnie niebezpieczne.

Partnerzy projektu liczą, że projekt przyczyni się do zwiększenia skuteczności szkoleń, a dzięki temu do wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród załóg.

Projekt „SENSE VR: Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

+ 48-32-259-2000