EERAdata

W kierunku sprawiedliwego i otwartego ekosystemu danych w środowisku badawczym zajmującym się energetyką niskoemisyjną
 

 

W kierunku sprawiedliwego i otwartego ekosystemu danych w środowisku badawczym zajmującym się energetyką niskoemisyjną (Towards a FAIR and open data ecosystem in the low carbon energy research community)

Program
Horyzont 2020 (H2020-LC-SC3-2018-2019-2020)

Czas trwania
01.03.2020 – 28.02.2023 (36 miesięcy)

Nr umowy
883823

Lider
Western Norway University of Applied Sciences (HVL)

Kierownik projektu w GIG
Zakład Ochrony Wód
dr inż. Maria Bałazińska
mbalazinska@gig.eu

Partnerzy

  • Izmir University of Economics (IUE),
  • Austrian Institute of Technology (AIT),
  • Italian National Agency for New Technologies, Energy & Sustainable Economic Development (ENEA),
  • Główny Instytut Górnictwa (GIG),
  • European Energy Research Alliance AISBL (EERA).

Opis projektu
Celem projektu EERAdata jest opracowanie, rozwój oraz testowanie ekosystemu danych z obszaru energetyki niskoemisyjnej w zakresie ich otwartości oraz FAIR (findability – możliwość wyszukania, assessibility - dostępność, interoperability - interoperacyjność, re-usability – możliwość ponownego wykorzystania). Nowa infrastruktura danych opracowywana jest dzięki szerokiemu zaangażowaniu środowiska naukowego zajmującego się badaniami nad energetyką niskoemisyjną w ramach serii warsztatów. Zaproponowane rozwiązanie jest testowane w obrębie wybranych przypadków użycia. Ponadto trwają prace nad utworzeniem otwartej platformy zapewniającej jednolity i bezproblemowy dostęp do danych z zakresu energetyki oraz ustanawiana jest grupa ekspertów i zarządzających danymi celem ułatwienia ukierunkowania społeczeństwa na praktykę danych otwartych oraz FAIR. Kluczowym elementem projektu jest aktywne połączenie EERAdata z inicjatywami krajowymi, European Open Science Cloud, Research Data Alliance i innymi. W ten sposób projekt buduje szerokie perspektywy dla wdrożenia FAIR oraz otwartości danych.

Dodatkowe informacje
https://e3s.karakas.be/about/projects/20-projects/49-eeradata.html

+ 48-32-259-2000