STRATEGY CCUS

Strategiczne planowanie na poziomie regionów i obszarów Europy wspierające niskoemisyjne wytwarzanie energii i niskoemisyjny przemysł poprzez CCUS

Akronim: STRATEGY CCUS

Źródło finansowania: program „Horyzont 2020”

Okres realizacji: maj 2019 – kwiecień 2022 r.

Partner wiodący: BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), Francja

Partnerzy projektu:
Francja: BRGM, IFP Energies nouvelles, Total S.A.
Hiszpania: IGME, CIEMAT
Portugalia: Uniwersity of Evora, DGEG, CIMPOR, FCT-NOVA
Grecja: CERTH
Chorwacja: UNIZG-RGNF
Wielka Brytania: Scottish Carbon Capture & Storage / University of Edinburgh
Rumunia: SNSPA, GeoEcoMar
Polska: GIG (Główny Instytut Górnictwa)
Niemcy: Fraunhofer ISI,
Norwegia: NORCE

Cel projektu: opracowanie strategicznych planów rozwoju technologii wychwytywania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla (carbon capture, utilisation and storage – CCUS) na obszarze wschodniej oraz środkowej Europy w horyzontach czasowych: krótkim (do 3 lat), średnim (3-10 lat) oraz długim (ponad 10 lat). W tym celu zostaną opracowane lokalne plany rozwoju wraz z modelami biznesowymi dla wybranych 8 regionów start-up położonych w 7 krajach europejskich: Hiszpanii, Francji, Grecji, Portugalii, Chorwacji, Rumunii i Polsce, odpowiedzialnych za wytwarzanie 45% emisji dwutlenku węgla w sektorze przemysłu i energii w Europie. Dla stworzenia ogólnoeuropejskiej infrastruktury CCUS, zostaną opracowane plany korytarzy transportu dwutlenku węgla między lokalnymi klastrami przemysłowymi CCUS oraz połączenia z infrastrukturą CCUS w rejonie Morza Północnego.

Regiony start-up zidentyfikowane w projekcie STRATEGY CCUS:
Basen Paryski we Francji (w tym klaster Le Havre CCS ukierunkowany na SET-Plan Action 9, Dunkierka, obszar miejski w Paryżu i obszar rolniczy Orleanu)
Dolina Rhône we Francji (w tym klaster Fos-Berre / Marseille CCU objęty działaniem SET-Plan Action 9 (jako projekt flagowy) i metropolia Lyon)
Basen Ebro w Hiszpanii (w tym obszar przemysłowy Tarragona, obszary North Castellón i North Teruel)
Dorzecze Lusitanian w Portugalii (w tym źródła CO2 na osi Leiria-Figueira da Foz i rozciągające się na region przemysłowy Lizbony)
Północna Chorwacja (w tym Zagrzeb i chorwacka część Basenu Panońskiego)
Obszar Galati w Rumunii (w tym Galati, miasto portowe nad Dunajem i jego okolice)
Obszar zachodniej Macedonii w Grecji (w tym obszary przemysłowe Kozani i Ptolemaida)
Górny Śląsk w Polsce (w tym tereny przemysłowe Katowic, Rybnika i Będzina)

Kierownik projektu w GIG:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
e-mail: kstanczyk@gig.eu
tel. +48 32 2592267

 

 POSTER: Strategic planning of Regions and Territories in Europe for low-carbon energy and industry through CCUS Coordination and Support Action (CSA)

 

+ 48-32-259-2000