Zespół Informatyki - FI

Kierownik

mgr inż. Aleksander Szkliniarz
e-mail: aszkliniarz@gig.eu
telefon: 32 259 22 04

+ 48-32-259-2000