I-MORE

Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi

Projekt realizowany w ramach: I konkurs CuBR

Termin realizacji: 01.01.2015 - 31.12.2017

Zamawiajcy: NCBiR / Lider CUBR

Kierownik projektu:  dr inż. Jan Szymała jszymala@gig.eu tel. 32 259 24 06