• Dr hab. Mirosława Bukowska, prof. GIG, z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, otrzymała tytuł naukowy profesora nauk technicznych
  • Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa zaprasza producentów oraz użytkowników urządzeń i systemów przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem na szkolenie z zakresu DYREKTYWY ATEX
  • Główny Instytut Górnictwa podpisał ramową umowę o współpracy z Powiatem Raciborskim
  • W dniach 13-14 grudnia 2016r. gościliśmy w Głównym Instytucie Górnictwa przedstawicieli algierskiej Krajowej Agencji ds. Działalności Górniczej w Algierii
  • Wolny dostęp do pełnych tekstów na stronie internetowej czasopisma. Zapraszamy do zgłaszania tekstów do publikacji w Journal of Sustainable Mining.