LowCarb

Inicjatywy energetyczne w zakresie niskiej emisji gazów cieplarnianych z kopalń węgla

Termin realizacji:
07.2010 - 06.2013

Kierownik projektu w GIG:
prof. dr hab. inż. Antoni Kidybiński