RAREASH

Ocena możliwości kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadów produktów spalania

Duration of the project:
01.03.2015 – 28.02.2018

Leader in GIG:

Zakład Monitoringu Środowiska
prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
e-mail: bbialecka@gig.eu
tel. 32 259 21 64

+ 48-32-259-2000