POTENTIALS

Synergistyczny potencjał likwidowanych kopalń węgla kamiennego, elektrowni opalanych węglem oraz powiązanych gałęzi przemysłu: wspieranie aktualizacji terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji

This project has received funding from the Research Fund for Coal and Steel under Grant Agreement No 101034042  

Projekt o akronimie POTENTIALS pt. Synergistyczny potencjał likwidowanych kopalń węgla kamiennego, elektrowni opalanych węglem oraz powiązanych gałęzi przemysłu: wspieranie aktualizacji terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji”, to międzynarodowe przedsięwzięcie, dofinansowane ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) na podstawie Porozumienie grantowego nr 101034042-POTENTIALS, z dnia  16.06.2021r.

Projekt POTENTIALS jest realizowany przez konsorcjum międzynarodowe, w skład którego wchodzą:

  • GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA (GIG)
  • VGB POWERTECH EV (VGB), Niemcy
  • UNIVERSIDAD DE OVIEDO (UNIOVI), Hiszpania
  • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH), Grecja
  • HULLERAS DEL NORTE SA (HUNOSA ), Hiszpania
  • DMT-GESELLSCHAFT FUR LEHRE UND BILDUNG MBH (DMT), Niemcy

Czas realizacji projektu:
01.07.2021 - 30.06.2023

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest identyfikacja oraz ocena możliwości (perspektyw) związanych z wykorzystaniem potencjału likwidowanych kopalń węgla kamiennego oraz połączonych z nimi elektrowniami opalanymi węglem do stymulowania nowej działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, szczególnie w odniesieniu do regionów górniczych w okresie transformacji. Cel ten zostanie osiągnięty za pomocą analizy perspektywicznej, umożliwiającej zbadanie modeli biznesowych, które opierają się na energii odnawialnej, gospodarce o obiegu zamkniętym oraz wspierają magazynowania energii na dużą skalę, gwarantując zrównoważone wykorzystanie zasobów, które w przeciwnym razie są pomijane w związku z dynamicznie prowadzonym procesem dekarbonizacji.

Efektem projektu POTENTIALS będzie poznanie obszarów stymulowania nowej działalności gospodarczej, zwłaszcza tworzenia miejsc pracy i rozwoju gospodarczego w odniesieniu do regionów przemysłu wydobywczego w okresie przejściowym oraz wspieranie polityki regionalnej umożliwiającej rozwój nowych lub ulepszonych technologii i modeli biznesowych, które będą opierać się na produkcji i magazynowaniu energii odnawialnej.

Kierownik projektu w GIG:
dr hab. inż. Alicja Krzemień, prof. GIG
e-mail: akrzemien@gig.eu

Strona projektu:
https://potentialsproject.eu/

 

+ 48-32-259-2000