SUMAD

Sustainable use of mining waste dumps

Tytuł projektu: Zrównoważone wykorzystanie hałd górniczych

Wersja angielska: Sustainable use of mining waste dumps

Akronim: SUMAD

Nr projektu: 847227

Program: RFCS (Fundusz Badawczy Węgla I Stali)

Czas realizacji projektu: 01.07.2019 – 30.06.2022r.

 

Kierownik projektu w GIG:

mgr inż. Aleksander Wrana

Zakład Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych

Tel: +32 259 2321

 

Partnerzy projektu:

Uniwersytet Nottingham (UoN – Koordynator projektu, UK), Główny Instytut Górnictwa (GIG, PL), POLTEGOR – Instytut Górnictwa Odkrywkowego (PTG, PL), Instytut Techniki Górniczej KOMAG (PL), Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (PL), Centre for Research and Technology Hellas (CERTH, GR), Public Power Corporation SA (PPC, GR), Výzkumný ústav pro Hnědé Uhlí (VUHU, CZ), Lubelski Węgiel BOGDANKA SA (LWB, PL)

 

 

Opis projektu:

 

Projekt SUMAD jednoczy europejskich ekspertów, w celu analizy przyszłościowego zagospodarowania hałd, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań geotechnicznych, środowiskowych, społeczno-ekonomicznych oraz zrównoważonego rozwoju i długoterminowego zarządzania. Projekt SUMAD zajmie się kilkoma kluczowymi kwestiami dotyczącymi użytkowania gruntów powstałych w wyniku składowania odpadów. Projekt wykracza poza zwykłe zabezpieczenie istniejących wysypisk - zbada metody aktywnego korzystania z tej ziemi w sposób, który przyniesie korzyści społecznościom lokalnym w kontekście europejskim.

SUMAD dostarczy nowatorskie i innowacyjne wyniki badań, które będą miały bezpośredni i pozytywny wpływ na przedsiębiorstwa górnicze, a także władze lokalne i krajowe oraz społeczności lokalne, o czym świadczy zaangażowanie LWB i PPC w projekt oraz zainteresowanie wykazane przez UK Coal Authority i PAK KWB. Obecnie nie ma wystarczającej wiedzy, aby opłacalnie i skutecznie w wielkiej skali budować infrastrukturę na hałdach kopalnianych. Celem projektu SUMAD jest rozszerzenie obecnego stanu wiedzy i ustalenie nowego punktu odniesienia dla zrównoważonej rewitalizacji zwałowisk górniczych. Realizacja projektu pozwoli nie tylko na usprawnienie procesów rewitalizacji, ale także wpłynie na możliwości technologiczne w tym zakresie, umożliwiając wdrożenie nowych inwestycji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

+ 48-32-259-2000