CHARPHITE

Karbonizat jako substytut naturalnego grafitu w technologiach "zielonej energii"

Czas realizacji projektu: 01.06.2016 – 31.05.2019

Kierownik projektu:
Zakład Monitoringu Środowiska
prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
e-mail: bbialecka@gig.eu
tel. 32 259 21 64