UCGWATERplus

Strategie oczyszczania wód powstających w procesie podziemnego zgazowania węgla i innych procesów, bazujące na sorbentach węglowych i bioremediacji

This project has received funding from the Research Fund for Coal and Steel under Grant Agreement No 101033964  

Projekt o akronimie UCGWATERplus, pt. Strategie oczyszczania wód powstających w procesie podziemnego zgazowania węgla i innych procesów, bazujące na sorbentach węglowych i bioremediacji” to międzynarodowe przedsięwzięcie, dofinansowane ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) na podstawie Porozumienie grantowego nr 101033964-UCGWATERplus-RFCS-2020, z dnia  15.06.2021r. (Zadanie to jest również finansowane za środków budżetu państwa).

Projekt UCGWATERplus jest realizowany przez konsorcjum międzynarodowe, w skład którego wchodzą:

  • Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), koordynator projektu, Hiszpania,
  • Główny Instytut Górnictwa (GiG), beneficjent projektu, Polska,
  • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), beneficjent projektu, Francja,
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW), beneficjent projektu, Polska,
  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU), beneficjent projektu, Polska,
  • Bilbaina De Alquitranes Sociedad Anonima (BASA), beneficjent projektu, Hiszpania,
  • Polska Grupa Górnicza S.A. (PGG), beneficjent projektu, Polska.

Czas realizacji projektu:
01.09.2021 - 31.08.2024

Opis projektu:
Projekt UCGWATERplus jest poświęcony określeniu możliwości oczyszczania wód zanieczyszczonych różnymi substancjami organicznymi i nieorganicznymi na skutek prowadzenia procesu podziemnego zgazowania węgla. Zbadane zostaną trzy metody oczyszczania: (1) (elektro)koagulacja, (2) sorbenty polimerowe i węglowe otrzymane
z półproduktów węglowych i pozostałości poprocesowych procesu zgazowania, co przyczyni się do waloryzacji tych ostatnich i będzie stanowić pozytywny efekt prowadzonych działań, (3) bioremediacji prowadzonej w dedykowanych oczyszczalniach hydrofitowych. Skojarzenie tych metod w dedykowaną technologię oczyszczania pozwoli na maksymalną dekontaminację oczyszczanych wód, również w oparciu o analizę wykonalności technicznej
i ekonomicznej. Rozpatrzone zostanie również zastosowanie opracowanych materiałów i strategii do oczyszczania innych strumieni wodnych i/lub ściekowych.

Cele projektu:
Projekt UCGWATERplus ma za zadanie zaprezentować europejskiemu sektorowi węglowemu zestaw rozwiązań ukierunkowanych na remediację wód zanieczyszczonych w i po procesie podziemnego zgazowania węgla, co stanowi główny aspekt innowacji zawartych w projekcie.

Kierownik projektu w GIG:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
e-mail: kstanczyk@gig.eu
tel: +32 259 22 67

Strona projektu:
https://www.ucgwaterplus.eu/

 

+ 48-32-259-2000