PAHMET

Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałd i obiektów przemysłowych

Duration of project::
X.2013 – VI.2015

Contact person:

nieaktualne dane

+ 48-32-259-2000