PAHMET

Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałd i obiektów przemysłowych

Termin realizacji projektu:
X.2013 – VI.2015

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:

Zakład Monitoringu Środowiska
dr Leszek Drobek
e-mail: ldrobek@gig.eu
tel. 32 259 26 77

+ 48-32-259-2000