Publications

 

Rok

Autorzy

Tytuł wydawnictwa
z listy „A”

Tytuł publikacji

Strony / arkusze

Nr, tom

2019

dr inż. Ireneusz Pyka
dr inż. Krzysztof Wierzchowski

International Journal of Coal Preparation and Utilization

Influence of equal settling particles on fine coal separation in water-only cyclones

vol. 39

 

dr Beata Smieja-Król
dr Barbara Fiałkiewicz-Kozieł
dr Tomasz Krzykawski
dr hab. Danuta Smolka-Danielowska
dr Anna Michalska

Environmental Pollution

Deposition of mullite in peatlands of southern Poland: Implications for recording large-scale industrial processes

717-727

250

2018

dr inż. Dariusz Zdebik
mgr inż. Henryk Świnder
prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
dr inż. Maciej Thomas

Polish Journal of Environmental Studies

Removing Phenols from Post-Processing Wastewater Originating from Underground Coal Gasification Using Coagulation-flocculation and the H2O2/UV Process

2757-2763

27 / 6

mgr inż. Karolina Wojtacha-Rychter
prof. dr hab. Adam Smoliński

International Journal of Life Cycle Assessment

Comparative life cycle assessment of current and future electricity generation systems in the Czech Republic and Poland

2165-2177

23 / 11

prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
dr inż. Joanna Całus-Moszko
mgr inż. Agnieszka Klupa
prof. Zdzisław Adamczyk
dr hab. Joanna Komorek
dr hab. Jacek Nowak
dr inż. Małgorzata Lewandowska

Archives of Mining Sciences

Increasing productivity – a way to improve efficiency of operational management in hard coal mines

567-581

63 / 3

dr inż. Dariusz Zdebik
prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
dr inż. Maciej Thomas

Resources Policy

Coking coal mining investment: Boosting European Union’s raw materials initiative

88-97

Vol. 57

prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
dr inż. Joanna Całus-Moszko
Bruno Valentim
Paula Alexandra Gonçalves
Alexandra Guedes
Renato Guimarães
Mihai Cruceru
Luminiţa Georgeta Popescu
Georgeta Predeanu
Ana Cláudia Santos

Fuel

Study of properties of tar obtained from underground coal gasification trials

206-214

Vol. 228

dr hab. inż. Natalia Howaniec
dr Patrycja Kuna-Gwoździewicz
prof. dr hab. Adam Smoliński

Minerals

Undifferentiated Inorganics in Coal Fly Ash and Bottom Ash: Calcispheres, Magnesiacalcispheres, and Magnesiaspheres

Article number 140

8 / 4

dr inż. Dariusz Zdebik
prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
dr inż. Maciej Thomas

Fuel

Vitrinite reflectance as a measure of the range of influence of the temperature of a georeactor on rock mass during underground coal gasification

94-100

Vol. 224

2017

mgr Malwina Cykowska
dr Małgorzata Bebek
dr Krzysztof Mitko
prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
dr inż. Maciej Thomas

Przemysł Chemiczny

Oznaczanie wybranych pierwiastków ziem rzadkich w środowiskowych próbkach wody

2312-2316

96 / 11

dr inż. Krzysztof Wierzchowski
dr inż. Jarosław Chećko
dr inż. Ireneusz Pyka

Archives of Mining Sciences

Variability of mercury content in coal matter from coal seams of the Upper Silesia Coal Basin

843-856

62 / 4

prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
mgr inż. Henryk Świnder
dr inż. Sylwester Żelazny
prof. dr. hab. inż. Andrzej Jarosiński

Przemysł Chemiczny

Odzysk pierwiastków ziem rzadkich z popiołów lotnych Cz. II. Wytrącanie z roztworu

2284-2290

96/11

prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
mgr inż. Henryk Świnder
dr inż. Sylwester Żelazny
prof. dr hab. inż. Andrzej Jarosiński

Przemysł Chemiczny

Odzysk pierwiastków ziem rzadkich z popiołów lotnych Cz. I. Ługowanie

2279-2283

96 / 11

mgr inż. Henryk Świnder
prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
prof. dr hab. inz. Andrzej Jarosiński

Przemysł Chemiczny

Badanie odzysku metali ziem rzadkich z popiołów lotnych przy zastosowaniu wielostopniowego ługowania kwasem siarkowym(VI)

2238-2242

96 / 11

prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
dr inż. Dariusz Zdebik
dr inż. Maciej Thomas

Archives of Environmental Protection

Removal of organic compounds from wastewater originating from the production of printed circuit boards by UV-Fenton method

39-49

43 / 4

dr Beata Smieja-Król
dr Arkadiusz Bauerek
dr Małgorzata Bebek

Polish Journal of Environmental Studies

Main and Trace Element Distribution in Slag-Leachate-Tufa System Precipitate

287-292

26 / 1

2016

mgr inż. Maciej Thomas
prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
dr inż. Dariusz Zdebik

Przemysł Chemiczny

Oczyszczanie ścieków z fotochemicznej produkcji obwodów drukowanych z zastosowaniem odczynnika Fentona z dodatkiem nadtlenku wapnia

2264-2269

95/11

prof. dr hab. inż. Marian Łączny
mgr inż. Grzegorz Majka
mgr Magdalena Cempa

Cement-Wapno-Beton

Badanie wpływu przetworzonych w procesie karbonatyzacji lotnych popiołów fluidalnych na własności wytrzymałościowe zaprawy cementowej

265-273

4

prof. dr hab. Adam Smoliński
dr Leszek Drobek
Prof. Vaclav Dombek
Prof. Andrzej Bąk

Chemosphere

Modeling of experimental data on trace elements and organic compounds content in industrial waste dumps

189-198

162

Prof. dr hab.inż. Barbara Białecka
dr inż. Jacek Grabowski
dr inż. Andrzej Bajerski

Acta Montanistica Slovaca

Assessment of the mercury emissions from burning mining waste dumps

29-36

VOL 21/2016

mgr Aleksandra Strugała-Wilczek
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk

Fuel

Leaching behaviour of metals from post-underground coal gasification cavity residues in water differing in mineralization

106-114

173

Adam Smoliński
Marek Stempin
Natalia Howaniec

Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy

Determination of Rare Earth Elements in Combustion Ashes from Selected Polish Coal Mines by Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry

63-74

116

dr inż. Ireneusz Pyka
dr inż. Krzysztof Wierzchowski

Physicochemical Problems of Mineral Processing

Split of the mercury charge between products of coal cleaning versus mercury emissions reduction

193 - 203

52(1)

dr inż. Maciej Thomas
prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
mgr Malwina Cykowska
dr Małgorzata Bebek
dr Arkadiusz Bauerek

Przemysł Chemiczny

Wytrącanie pierwiastków ziem rzadkich z roztworów modelowych i rzeczywistych z zastosowaniem reagentów alkalicznych i związków siarki

2471-2475

96 / 12

             

 

+ 48-32-259-2000