Zakład Badań Dołowych i Utrzymania Powierzchni

ZAKŁAD BADAŃ DOŁOWYCH I UTRZYMANIA POWIERZCHNI

ul. Podleska 72, 43-190 Mikołów

 

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr inż. Robert Hildebrandt
e-mail: rhildebrandt@gig.eu
telefon: 32 3246 653

 

 

Zakres działalności:

Zakres działalności Zakładu obejmuje całokształt zagadnień związanych z wydobyciem surowców. Wiodącym kierunkiem badań są nowe technologie dla górnictwa oraz problemy związane z zagrożeniami w środowisku podziemnym kopalń. Aktywność Zakładu nie ogranicza się do badań wyłącznie na potrzeby górnictwa, ale obejmuje również przemysł i inne gałęzie gospodarki, w szczególności tam gdzie specyfika środowiska lub produkcji wymaga badań w zakresie zagrożeń wybuchów i pożarów. Podstawą działalności badawczej zakładu jest podziemny poligon doświadczalny, zlokalizowany na dwóch poziomach Kopalni Doświadczalnej „Barbara”. Podziemna infrastruktura wyrobisk pozwala na badania nowych technologii, rozwiązań oraz prototypów maszyn i urządzeń do górnictwa podziemnego. W zakresie badań nad bezpieczeństwem przemysłowym, wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowy chodniki doświadczalne pozwalają na rejestrację różnorodnych parametrów zjawisk fizycznych, wybuchów gazów, pyłów oraz pożarów, jak również kompleksowy monitoring powierzchniowy i wizualizację przebiegu doświadczeń. Obecnie Zakład prowadzi prace badawcze nad technologią i urządzeniami do pozyskiwania metanu ze złóż węgla kamiennego. W najbliższej perspektywie działalności Zakładu są zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, a wśród nich badania zagrożeń gazowych i wybuchowych w obiektach zamkniętych i podziemnych (tunele, metro) oraz badania na potrzeby przemysłu zbrojeniowego.

+ 48-32-259-2000