Zakład Monitoringu Środowiska

ZAKŁAD MONITORINGU ŚRODOWISKA

Plac Gwarków 1, budynek CCTW
40-166 Katowice

 

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, że na mocy Zarządzenia nr 14/o Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa z dn. 29.09.2022 roku, w Zakładzie Monitoringu Środowiska, z dniem 1 października 2022 roku nastąpiło połączenie Laboratorium Analiz Odpadów Stałych, Laboratorium Wód i Ścieków oraz Laboratorium Analiz Związków Organicznych w Laboratorium Analiz Środowiskowych. Laboratorium Przeróbki Kopalin i Gospodarki Odpadami oraz Pracownia Analiz Ekologicznych pozostały bez zmian.

 

p.o. KIEROWNIKA ZAKŁADU

dr Anna Michalska
e-mail: anmichalska@gig.eu
telefon: 32 259 23 96

 

LABORATORIUM ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

Kierownik

mgr Beata Kostka
e-mail: bkostka@gig.eu
telefon: 32 259 24 67

 

LABORATORIUM PRZERÓBKI KOPALIN I GOSPODARKI ODPADAMI

Kierownik

dr inż. Agnieszka Klupa
e-mail: aklupa@gig.eu
telefon: 32 259 21 15

 

PRACOWNIA ANALIZ EKOLOGICZNYCH

Kierownik

dr Zbigniew Bzowski
e-mail: zbzowski@gig.eu
telefon: 32 259 25 63

 

 

Zapraszamy na oficjalną stronę internetową monitoringsrodowiska.gig.eu

 

+ 48-32-259-2000