Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert Mayer

ŚLĄSKIE CENTRUM RADIOMETRII ŚRODOWISKOWEJ IM. MARII GOEPPERT MAYER

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

 

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Małgorzata Wysocka
e-mail: mwysocka@gig.eu
telefon: 32 259 28 14

 

 

 

Strona internetowa
www.radiometria.gig.eu

Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert-Mayer, zajmuje się badaniami promieniotwórczości naturalnej oraz skażeniami promieniotwórczymi w środowisku pracy, domach mieszkalnych i środowisku naturalnym. Centrum realizuje prace badawcze i rozwojowe w obszarze radiometrii, dozymetrii radiacyjnej, ochrony radiologicznej i radioekologii. Są w nim prowadzone prace badawcze i usługowe związane między innymi ze stężeniem izotopów promieniotwórczych, dawkami promieniowania jonizującego, badania radonu i aerozoli atmosferycznych. Centrum dysponuje unikatowym na polskim rynku sprzętem badawczym, między innymi do kalibracji i wzorcowania przyrządów mierzących wszystkie rodzaje promieniowania. Centrum prowadzi ciągły monitoring skażeń promieniotwórczych przyziemnej warstwy powietrza atmosferycznego w ramach ogólnopolskiej sieci wczesnego wykrywania awarii obiektów jądrowych, nadzorowanej przez Państwową Agencję Atomistyki. Jest członkiem sieci ALMERA, koordynowanej przez IAEA (Międzynarodową Agencję Energii Atomowej). Centrum posiada akredytację PCA na wykonywane badania oraz zatwierdzenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie badań wody przeznaczonej do spożycia.

+ 48-32-259-2000