Zakład Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT

ZAKŁAD AKUSTYKI, ELEKTRONIKI I ROZWIĄZAŃ IT

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

 

p.o. Kierownika Zakładu

mgr inż. Tomasz Skowronek
e-mail: tskowronek@gig.eu
telefon: 32 259 28 10

 

 

LABORATORIUM AKUSTYKI TECHNICZNEJ

Kierownik Laboratorium

mgr Alicja Bramorska
e-mail: abramorska@gig.eu
telefon: 32 259 21 62

 

PRACOWNIA MODELOWANIA I ANALIZY DANYCH

Kierownik

dr inż. Sebastian Iwaszenko
e-mail: siwaszenko@gig.eu
telefon: 32 259 21 73

pracowniait.gig.eu

 

 

 • Akustyka www.akustyka.gig.eu:
  • Środowisko domowe i zewnętrzne – hałas:
   • badania obciążenia terenów, o znacznych rozmiarach, oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego i/lub przemysłowego;
   • wykonywanie komputerowych map akustycznych z zastosowaniem techniki GIS i GPS;
   • wykonywanie OOS obiektów przemysłowych, tras komunikacyjnych, obiektów gospodarki komunalnej i innych w zakresie zagrożeń wibroakustycznych;
   • opracowywanie prognoz wibroakustycznych dla inwestycji i obiektów modernizowanych w różnych fazach realizacji;
   • badania w warunkach „in situ” skuteczności ekranowania na terenach chronionych ekranami akustycznymi oraz projektowanie ekranów akustycznych;
   • badania stanu oddziaływania na ludzi przebywających w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej i innych hałasu pochodzącego ze źródeł zlokalizowanych w tych budynkach, jak i poza nimi.
  • Aktywność akustyczna maszyn:
   • badania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń technicznych metodą orientacyjną;
   • badania emisji hałasu maszyn w miejscu ich eksploatacji.
 • Drgania www.drgania.gig.eu:
  • Budynki, budowle:
   • badania stanu oddziaływania drgań mechanicznych, przenoszonych przez podłoże na konstrukcje budynków i budowli zgodnie z normą PN-B-02170:2016-12 ( w zakresie akredytacji PCA, nr AB005)
   • badania stanu oddziaływania drgań mechanicznych, przenoszonych przez podłoże i konstrukcje budowlane na ludzi przebywających w budynkach zgodnie z normą PN-B-02171:2017-06  ( w zakresie akredytacji PCA, nr AB005)
   • badania stanu oddziaływania drgań na konstrukcje wsporcze pod maszyny w basztowych, kopalnianych wieżach wyciągowych (poza zakresem akredytacji PCA).
  • Badanie wpływu drgań mechanicznych na stan obiektów technicznych o masie do 120 kg z wykorzystaniem wzbudnika drgań zgodnie z normą PN-EN 60068-2-6:2008 (w zakresie akredytacji PCA, nr AB005):
   • badania odporności obiektów technicznych na działanie drgań zgodnie z wymaganiami określonymi przez klienta,
   • badanie częstotliwości rezonansowych obiektów technicznych,
   • badania skuteczności układów wibroizolacyjnych foteli samochodowych, foteli operatorów maszyn transportowo-roboczych i innych,
   • badania działania drgań mechanicznych na ludzi w ramach projektów badawczych.
 • Elektrostatyka www.elektrostatyka.gig.eu:
  • Badania wyrobów znormalizowanymi metodami.
  • Badania skuteczności i stałości metod antystatyzacji tworzyw sztucznych.
  • Opracowywanie planów i realizacje stref EPA (ESD ProtectedArea).
  • Audity stref EPA.
 • Technika termowizyjna, technika podczerwieni www.termowizja.gig.eu​:
  • Badania termoizolacyjności ścian budynków, budowli i rurociągów ciepłowniczych.
  • Badania stanu termicznego zwałowisk odpadów przemysłowych, szczególnie górniczych oraz składowisk węgla.
  • Badania stanu termicznego maszyn, urządzeń technicznych, energetycznych oraz poziomego transportu górniczego.
  • Badania człowieka dla potrzeb diagnostyki medycznej.
  • Wczesne wykrywanie pożarów endogenicznych w podziemiach kopalń za pomocą pirometrów.
 • Metrologia www.metrologia.gig.eu​:
  • Wzorcowanie przyrządów do pomiaru wielkości akustycznych.
  • Wzorcowanie przyrządów do pomiaru drgań mechanicznych.
 • Stacja meteo www.meteo.gig​:
  • Prezentacja aktualnych warunków pogodowych ze stacji meteorologicznej usytuowanej na terenie GIG.
 • Kalibracja przetworników drgań www.kalibracja.gig​:
  • System do automatycznej kalibracji przetworników drgań.

 • Zastosowanie technologii informatycznych i modelowania w górnictwie, geoinżynierii i inżynierii środowiska.
 • Opracowywanie systemów informatycznych (w tym systemów bazodanowych, przetwarzania informacji przestrzennej, oprogramowania naukowego, etc.).

+ 48-32-259-2000