Raporty GIG-PIB: Monitorowanie deformacji terenu w obszarach górniczych i pogórniczych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

+ 48-32-259-2000