Bestsellery 2022 Wydawnictwa Głównego Instytutu Górnictwa

Przedstawiamy pięć publikacji, które są najlepiej sprzedającymi się pozycjami, opublikowanymi przez Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa, w 2022 r.

 

1. Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego. Tom 1: Górnictwo i Środowisko. Praca zbiorowa pod redakcją Władysława Konopko – Katowice, 2013

Poszczególne rozdziały książki zostały poświęcone: złożom węgla kamiennego w Polsce, specyfice środowiska pracy w kopalni podziemnej, eksploatacji pokładów węgla, obudowie górniczej i jej akcesoriom, zagrożeniu zawałami, zagrożeniu pyłami, zagrożeniom występującym przy podziemnym zgazowaniu węgla, zagrożeniu klimatycznemu, zagrożeniu pożarami endogenicznymi, zagrożeniom mechanicznym, zagrożeniom powodowanym wibracją i hałasem, zagrożeniom występującym w zakładach przeróbki mechnanicznej węgla, roli prawa w kształtowaniu poziomu bezpieczeństwa w kopalniach, kształtowaniu bezpiecznych zachowań w górnictwie, ochronie terenów górniczych, rekultywacji terenów pogórniczych i monitoringowi odpadów z górnictwa.

Zobacz i zamów: https://wydawnictwo.gig.eu/katalog/bezpieczenstwo-pracy-w-kopalniach-wegla-kamiennego-tom-1-gornictwo-i-srodowisko/

 

 

 

 

2. Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego. Tom 2: Zagrożenia naturalne. Praca zbiorowa pod redakcją Władysława Konopko – Katowice, 2013

Monografia składa się z 12 rozdziałów poświęconych najważniejszym zagrożeniom występującym w polskich kopalniach węgla kamiennego. Są to: zagrożenie gazowe, zagrożenie wybuchem pyłu węglowego, zagrożenie pożarami endogenicznymi, zagrożenie sejsmiczne, zagrożenie tąpaniami, zagrożenie wyrzutami gazów i skał, zagrożenie radiacyjne, zagrożenie wodne, zagrożenia skojarzone (rozdz. 1–9). Rozdział 10 poświęcono określaniu ryzyka związanego z zagrożeniami naturalnymi, rozdział 11 kryteriom zaniechania eksploatacji ze względu na poziom zagrożenia. W ostatnim rozdziale przedstawiono inne problemy związane z bezpieczeństwem pracy w kopalniach.

Zobacz i zamów: https://wydawnictwo.gig.eu/katalog/bezpieczenstwo-pracy-w-kopalniach-wegla-kamiennego-tom-2-zagrozenia-naturalne/

 

 

 

 

3. Odporność udarowa kotew górniczych, Andrzej Pytlik – Katowice, 2022

Inspiracją do napisania monografii była chęć zebrania wyników badań odporności udarowej różnych typów kotew górniczych. Przedstawiono nowe wyniki badań kotew obecnie stosowanych w kopalniach na całym świecie, jak również wyniki badań już opublikowane w polskich i zagranicznych czasopismach, rozszerzone o dodatkowe wykresy, obliczenia i analizy dotyczące energii pochłanianej przez kotwy oraz właściwości mechanicznych stali przy obciążeniu dynamicznym. Nowością w monografii są przedstawione analizy i wyznaczone zależności pozwalające na określenie różnic między statycznymi a dynamicznymi przebiegami obciążenia i energią pochłanianą przez kotwy oraz modele matematyczne siły tarcia wewnętrznego i wydłużenia żerdzi kotwy przy obciążeniu udarowym. Przedstawiono różnice odporności udarowej konstrukcji różnych typów żerdzi i gatunków stali przy dużych prędkościach odkształcania żerdzi wykonanych w postaci: prętów gładkich i żebrowanych, prętów żebrowanych spiralnie z gwintem na całej długości, żerdzi wykonanych z profilów rurowych z gwintem falistym oraz kotew linowych i strunowych.

Zobacz i zamów: https://wydawnictwo.gig.eu/katalog/odpornosc-udarowa-kotew-gorniczych/

 

 

 

4. Zagrożenie metanowe w kopalniach węgla kamiennego, Eugeniusz Krause – Katowice, 2019

Monografia przedstawia istotne problemy związane z występowaniem zagrożenia metanowego w polskich kopalniach węgla kamiennego. Rosnące nasycenie metanem pokładów wraz z głębokością, przy jednoczesnej zmianie właściwości gazowych i zwiększającej się koncentracji wydobycia, są przyczyną wydzielania się większej ilości metanu do środowiska ścian. Taki stan rzeczy wymusił opracowanie i wdrożenie narzędzi pozwalających na podejmowanie racjonalnych i wyprzedzających decyzji przez kierownictwo kopalń, na etapie projektowania eksploatacji. Monografia nie jest podręcznikiem obejmującym całokształt problematyki zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego. Omawia zagadnienia związane z kształtowaniem się zagrożenia metanowego w okresie ostatnich 25 lat i wskazanie zasadności opracowanych nowych metod i narzędzi pozwalających na prowadzenie wyprzedzającej i bieżącej oceny zagrożenia metanowego.

Zobacz i zamów: https://wydawnictwo.gig.eu/katalog/zagrozenie-metanowe-w-kopalniach-wegla-kamiennego/

 

 

 

5. Oddziaływanie górniczych wstrząsów sejsmicznych na powierzchnię, Grzegorz Mutke – Katowice, 2019

Monografia zawiera kompleksową wiedzę z zakresu sejsmometrii górniczej i oceny oddziaływania na powierzchnię wstrząsów sejsmicznych indukowanych działalnością górniczą kopalń z polskich zagłębi górniczych. Składa się ona z 6 rozdziałów, w których opisano podstawowe zagadnienia dotyczące interpretacji fal sejsmicznych dla oceny parametrów i intensywności drgań, czynniki warunkujące efekt sejsmiczny drgań powierzchni, górnicze skale intensywności sejsmicznej opracowane dla sejsmiczności indukowanej podziemną eksploatacją złóż kopalin oraz monitorowanie wstrząsów górniczych. Przedstawiono bogaty i oryginalny materiał empiryczny uzyskany podczas wieloletnich badań sejsmiczności indukowanej, prowadzonych pod kierunkiem autora monografii, który weryfikuje opracowane metody obliczeniowe i specjalistyczne empiryczno-pomiarowe skale intensywności dla oceny wpływów dynamicznych na budynki znajdujące się na terenach górniczych i pogórniczych.

Zobacz i zamów: https://wydawnictwo.gig.eu/katalog/oddzialywanie-gorniczych-wstrzasow-sejsmicznych-na-powierzchnie/

 

 

 

Pełna oferta wydawnicza Wydawnictwa Głównego Instytutu Górnictwa jest dostępna na stronie wydawnictwo.gig.eu

 

+ 48-32-259-2000