Najważniejsze Publikacje 2017

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH Z CZĘŚCI A LISTY MNISW

 1. Bąk, A., Kozik, V., Smoliński, A., & Jampilek, J. (2017). In silico estimation of basic activity-relevant parameters for a set of drug absorption promoters. SAR and QSAR in Environmental Research, 28(6), 427-449.
 2. Burchart-Korol, D., Fugiel, A., & Krawczyk, P. (2017). Ocena potencjalnych szkód środowiskowych związanych z zanieczyszczeniami wodnymi podczas podziemnego zgazowania węgla z zastosowaniem analizy cyklu życia. Przemysł Chemiczny, 96(7), 1523-1527.
 3. Burchart-Korol, D., Zawartka, P., & Bondaruk, J. (2017). Ocena środowiskowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w warunkach krajowych. Cz. 1, Identyfikacja i inwentaryzacja danych w cyklu życia oczyszczalni ścieków. Przemysł Chemiczny, 96(10), 2081-2086.
 4. Burchart-Korol, D., Zawartka, P., & Bondaruk, J. (2017). Ocena środowiskowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w warunkach krajowych. Cz. 2, Analiza cyklu życia oczyszczalni ścieków. Przemysł Chemiczny, 96(11), 2247-2252.
 5. Chałupnik, S., Skubacz, K., Urban, P., & Wysocka, M. (2017). Measurements of airborne concentrations of radon and thoron decay products. Radiation Protection Dosimetry, 177(1-2), 45-48.
 6. Chałupnik, S., Wysocka, M., Janson, E., Chmielewska, I., & Wiesner, M. (2017). Long term changes in the concentration of radium in discharge waters of coal mines and Upper Silesian rivers. Journal of Environmental Radioactivity, 171, 117-123.
 7. Cykowska, M., Bebek, M., Mitko, K., Białecka, B., & Thomas, M. (2017). Oznaczanie wybranych pierwiastków ziem rzadkich w środowiskowych próbkach wody. Przemysł Chemiczny, 96(11), 2312-2316.
 8. Djaković Sekulić, T., & Smoliński, A. (2017). RP-HPTLC data in correlation studies of a 5-arylidene-2, 4-thiazolidinedione derivatives. Journal of Chromatographic Science, 55(5), 564-570.
 9. Djaković Sekulić, T., Smoliński, A., Mandić, A., & Lazić, A. (2018). Chromatographic and in silico assessment of logP measures for new spirohydantoin derivatives with anticancer activity. Journal of Chemometrics, 32(4), 2991.
 10. Drzewiecki, J., Myszkowski, J., Pytlik, A., & Pytlik, M. (2017). Testing of confining pressure impacton explosion energy of explosive materials. Archives of Mining Sciences, 62(2), 385-396.
 11. Dubiński, J., Prusek, S., & Turek, M. (2017). Key tasks of science in improving effectiveness of hard coal production in Poland. Archives of Mining Sciences, 62(3), 597-610.
 12. Dudzińska, A. (2017). Sorption properties of hard coals with regard to gases present in the mine atmosphere. Journal of Earth Science, 28(1), 124-130.
 13. Dudzińska, A., Cygankiewicz, J., & Włodarek, M. (2017). Natural content of gases: carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen and unsaturated hydrocarbons of ethylene, propylene and acetylene in selected bituminous coal seams. International Journal of Coal Geology, 178(1), 110-121.
 14. Dudzińska, A., Howaniec, N., & Smoliński, A. (2017). Effect of coal grain size on sorption capacity with respect to propylene and acetylene. Energies, 10(11), 1919.
 15. Dvořáček, J., Sousedíková, R., Krzemień, A., & Suárez Sánchez, A. (2017). Focus on some aspects of market price trends for tungsten. Acta Montanistica Slovaca, 22(2), 126-135.
 16. Fugiel, A., Burchart-Korol, D., Czaplicka-Kolarz, K., & Smoliński, A. (2017). Environmental impact and damage categories caused by air pollution emissions from mining and quarrying sectors of European countries. Journal of Cleaner Production, 143, 159-168.
 17. García, M. V. R., Krzemień, A., del Campo, M. Á. M., Álvarez, M. M., & Gent, M. R. (2017). Rare earth elements mining investment: it is not all about China. Resources Policy, 53, 66-76.
 18. Horyl, P., Šňupárek, R., Maršálek, P., & Pacześniowski, K. (2017). Simulation of laboratory tests of steel arch support. Archives of Mining Sciences, 62(1), 163-176.
 19. Howaniec, N., & Smoliński, A. (2017). Biowaste utilization in the process of co-gasification with bituminous coal and lignite. Energy, 118, 18-23.
 20. Janoszek, T., Stańczyk, K., & Smoliński, A. (2017). Modelling test of autothermal gasification process using CFD. Archives of Mining Sciences, 62(2), 253-268.
 21. Kotyrba, A., & Stańczyk, K. (2017). Sensing underground coal gasification by ground penetrating radar. Acta Geophysica, 65(6), 1185-1196.
 22. Lisiecka, E. (2017). Reduction of the impact of emissivity on high temperature measurements in non-contact thermometric devices. Optica Applicata, 47(3), 373-381.
 23. Maringer, F. J., Baumgartner, A., Cardellini, F., Cassette, P., Crespo, T., Dean, J., Wiedner, H., Hůlka, J., Hult, M., Jerome, S., Kabrt, F., Kovář, P., Larijani, C., Lutter, G.,  Marouli, M., Mauring, A., Mazánová, M., Michalik, B., Michielsen, N., Peyres, V., Pierre, S., Pöllänen, R., Pommé, S., Reis, M., Stietka, M., Szücs, L., & Vodenik, B. (2017). Advancements in NORM metrology – results and impact of the European joint research project MetroNORM. Applied Radiation and Isotopes, 126, 273-278.
 24. Markowicz, J., Rajwa, S., & Szweda, S. (2017). Modelling of powered roof support cooperation with the floor of low bearing capacity in the aspect of shaping the section design. Archives of Mining Sciences, 62(1), 177-188.
 25. Merkel, K., Lenża, J., Rydarowski, H., Pawlak, A., & Wrzalik, R. (2017). Characterization of structure and properties of polymer films made from blends of polyethylene with poly (4-methyl-1-pentene). Journal of Materials Research, 32(2), 451-464.
 26. Michalik, B. (2017). NORM contaminated area identification using radionuclides activity concentration pattern in a soil profile. Journal of Environmental Radioactivity, 173, 102-111.
 27. Parzentny, H. R., & Róg, L. (2017). Geochemical characteristics of the bismuth and antimony occurrence in some coal seams in the Lublin Coal Basin (LCB). Archives of Mining Sciences, 62(2), 313-324.
 28. Parzentny, H., & Róg, L. (2017). Ocena wartości niektórych petrograficznych, fizyczno-chemicznych i geochemicznych wskaźników jakości węgla w serii paralicznej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz próba znalezienia współzależności pomiędzy nimi. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, 33(1), 51-76.
 29. Roczniak, W., Brodziak-Dopierała, B., Cipora, E., Mitko, K., Jakóbik-Kolon, A., Konieczny, M., & Babuśka-Roczniak, M. (2017). The content of structural and trace elements in the knee joint tissues. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(12), 1441.
 30. Sermet, E., Nieć, M., & Chećko, J. (2017). Zasoby węgla kamiennego w Polsce dla podziemnego zgazowania – oczekiwania a rzeczywistość. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, 33(3), 5-26.
 31. Skubacz, K. (2017). Deconvolution of alpha spectra from air filters applied for measurements of the short-lived radon progeny concentration. Nukleonika, 62(3), 229-234.
 32. Skubacz, K., Chałupnik, S., Urban, P., & Wysocka, M. (2017). Radon chamber in the Central Mining Institute – the calibration facility for radon and radon progeny monitors. Radiation Protection Dosimetry, 177(1-2), 164-167.
 33. Skubacz, K., Wojtecki, Ł., & Urban, P. (2017). Aerosol concentration and particle size distributions in underground excavations of a hard coal mine. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 23(3), 318-327.
 34. Słowiński, G., & Smoliński, A. (2017). Thermodynamic feasibility of pure hydrogen production and storage in iron and germanium based double chemical looping process. Journal of the Brazilian Chemical Society, 28(6), 1098-1105.
 35. Smieja-Król, B., Bauerek, A., & Bebek, M. (2017). Main and trace element distribution in Slag-Leachate-Tufa system precipitate. Polish Journal of Environmental Studies, 26(1), 287-292.
 36. Smoliński, A., & Howaniec, N. (2017). Analysis of porous structure parameters of biomass chars versus bituminous coal and lignite carbonized at high pressure and temperature – a chemometric study. Energies, 10(10), 1457.
 37. Smoliński, A., & Howaniec, N. (2017). Chemometric modelling of experimental data on co-gasification of bituminous coal and biomass to hydrogen-rich gas. Waste and Biomass Valorization, 8(5), 1577-1586.
 38. Świnder, H., Białecka, B., & Jarosiński, A. (2017). Badanie odzysku metali ziem rzadkich z popiołów lotnych przy zastosowaniu wielostopniowego ługowania kwasem siarkowym (VI). Przemysł Chemiczny, 96(11), 2238-2242.
 39. Thomas, M., Białecka, B., & Zdebik, D. (2016). Removal of organic compounds from wastewater originating from the production of printed circuit boards by UV-Fenton method. Archives of Environmental Protection, 43(4), 39-49.
 40. Thomas, M., Białecka, B., Cykowska, M., Bebek, M., & Bauerek, A. (2017). Wytrącanie pierwiastków ziem rzadkich z roztworów modelowych i rzeczywistych z zastosowaniem reagentów alkalicznych i związków siarki. Przemysł Chemiczny, 96(12), 2471-2475.
 41. Thomas, M., Zdebik, D., & Świnder, H. (2017). Odzysk cyny z osadów galwanicznych powstających w procesie oczyszczania stężonych ścieków pochodzących z cynowania elektrochemicznego. Przemysł Chemiczny, 96(6), 1296-1302.
 42. Turek, M. (2017). Walka ze smogiem: koncepcja opracowania ogólnokrajowego programu likwidacji niskiej emisji. Przemysł Chemiczny, 96(5), 1034-1037.
 43. Wiatowski, M., Kapusta, K., & Stańczyk, K. (2017). Analysis and characteristics of tars collected during a pilot-scale underground coal gasification (UCG) trial. Fuel, 208, 595-601.
 44. Wierzchowski, K., Chećko, J., & Pyka, I. (2017). Variability of mercury content in coal matter from coal seams of the Upper Silesia Coal Basin. Archives of Mining Sciences, 62(4), 843-856.
 45. Żelazny, S., Świnder, H., Białecka, B., & Jarosiński, A. (2017). Odzysk pierwiastków ziem rzadkich z popiołów lotnych. Cz. 1, Ługowanie. Przemysł Chemiczny, 96(11), 2279-2283.
 46. Żelazny, S., Świnder, H., Białecka, B., & Jarosiński, A. (2017). Odzysk pierwiastków ziem rzadkich z popiołów lotnych. Cz. 2, Wytrącanie z roztworu. Przemysł Chemiczny, 96(11), 2284-2290.

 

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH Z CZĘŚCI B LISTY MNISW

 1. Baran, P., Czerw, K., Zarębska, K., & Cygankiewicz, J. (2017). Rozszerzalność węgla z kopalni „Pniówek” wywołana zmianami temperatury układu węgiel-gaz. Przegląd Górniczy, 73(2), 1-7.
 2. Bauerek, A., Bebek, M., Frączek, R., Paw, K., & Kasperkiewicz, W. (2017). Zmienność składu chemicznego kwaśnych wód spływu powierzchniowego z czynnej hałdy odpadów górniczych reprezentujących osady krakowskiej serii piaskowcowej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przegląd Geologiczny, 65(7), 450-458.
 3. Bauerek, A., Waligóra, A., Frączek, R., & Paw, K. (2017). Pasywna metoda neutralizacji kwaśnych wód spływu powierzchniowego pochodzących z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych ZG „Janina” w Libiążu. Przegląd Górniczy, 73(1), 59-67.
 4. Bukowski, P., Niedbalska, K., Augustyniak, I., Haładus, A., Kura, K., & Małaszuk, T. (2017). Zastosowanie wybranych metod badań masywów skalnych do oceny warunków hydrogeologicznych kopalń węgla kamiennego GZW. Przegląd Geologiczny, 65(11), 933-937.
 5. Burchart-Korol, D. (2017). Zastosowanie metod oceny środowiskowej na podstawie analizy cyklu życia dla branży motoryzacyjnej. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 100, 77-85.
 6. Burchart-Korol, D. (2017). Zastosowanie różnych metod oceny cyklu życia do analizy skumulowanego zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych. Wiadomości Górnicze, 68(5), 229-237.
 7. Burchart-Korol, D., & Fugiel, A. (2017). Ocena środowiskowa modelowych układów produkcji ciepła z podziemnego zgazowania węgla na podstawie metody ILCD. Wiadomości Górnicze, 68(5), 222-228.
 8. Burchart-Korol, D., & Proksa, J. (2017). Metoda oceny środowiskowej projektów inwestycyjnych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Łódzka, 68, 29-43.
 9. Całus-Moszko, J., Białecka, B., Cempa-Balewicz, M., & Bauerek, A. (2017). Rare earth element content and distribution in ash-slag mixes deposited in the Gardawice Landfill. Inżynieria Mineralna, 18(1), 103-110.
 10. Cempa, M., & Smoliński, A. (2017). Reactivity of chars gasified in a fixed bed reactor with the potential utilization of excess process heat. Journal of Sustainable Mining, 16(4), 156-161.
 11. Cichy, L., & Siodłak, Ł. (2017). Model symulacyjny analizy ryzyka związanego z wykorzystaniem wód kopalnianych w celach energetycznych. Polityka Energetyczna, 20(1), 155-171.
 12. Cygankiewicz, J., & Knechtel, J. (2017). Wpływ głębokości eksploatacji węgla na ciepło oddawane przez górotwór. Przegląd Górniczy, 73(2), 8-17.
 13. Czaplicka-Kolarz, K., Korol, J., & Kruczek, M. (2017). Znaczenie zarządzania cyklem życia w gospodarce o obiegu zamkniętym na przykładzie tworzyw polimerowych. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 101, 85-96.
 14. Drzewiecki, J. (2017). Zoning of foci of seismic tremors in division G-23, KGHM Polska Miedź SA. Journal of Sustainable Mining, 16(2), 31-37.
 15. Drzewiecki, J., & Piernikarczyk, A. (2017). The forecast of mining-induced seismicity and the consequent risk of damage to the excavation in the area of seismic event. Journal of Sustainable Mining, 16(1), 1-7.
 16. Drzewiecki, J., & Pytlik, M. (2017). Wpływ ciśnienia okólnego na dynamikę spalania wybranych materiałów wysokoeneregetycznych. Przegląd Górniczy, 73(3), 36-41.
 17. Drzewiecki, J., Myszkowski, J., & Piernikarczyk, A. (2017). Aktywna profilaktyka tąpaniowa z zastosowaniem urządzenia do wykonania zespołu szczelin zarodnikowych. Wiadomości Górnicze, 68(1), 22-28.
 18. Drzewiecki, J., Myszkowski, J., & Piernikarczyk, A. (2017). Stymulacja destrukcji pokładu węgla z zastosowaniem urządzenia do wykonywania zespołu szczelin zarodnikowych. Przegląd Górniczy, 73(2), 18-23.
 19. Dubiński, J., & Turek, M. (2017). Górnictwo, górnictwo... i co dalej? Przegląd Górniczy, 73(1), 1-12.
 20. Fugiel, A., Śliwińska, A., & Burchart-Korol, D. (2017). Możliwości zastosowania narzędzi do wspomagania oceny cyklu życia systemów wielofunkcyjnych. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 100, 133-143.
 21. Gruchlik, P. (2017). 64-bitowa aplikacja Szkody 7.0 do prognozowania deformacji górotworu. Przegląd Górniczy, 73(12), 102-106.
 22. Hetmańczyk, P. (2017). Korzyści niefinansowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Wybrane przykłady dobrych praktyk. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum, 26(3), 151-168.
 23. Hetmańczyk, P. (2017). Motywacja kadr górniczych do pracy w służbach ratowniczych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 3, 19-24.
 24. Hetmańczyk, P. (2017). Szanse rozwojowe Bytomia w ocenie przedsiębiorców sektora MSP. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum, 25(2), 245-254.
 25. Ignacy, D. (2017). Metoda oceny zagrożenia zawodnieniem terenów górniczych i pogórniczych. Przegląd Górniczy, 73(1), 26-38.
 26. Ignacy, D. (2017). Zarządzanie zawodnieniami powierzchni na terenach górniczych w procesie kwalifikacji zasobów przemysłowych (artykuł polemiczny). Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 12, 22-29.
 27. Ignacy, D. (2017). Zastosowanie hydromorfologiczno-kartograficznej metody oceny zagrożenia zawodnieniem terenów górniczych do kategoryzacji terenów górniczych likwidowanych kopalń. Przegląd Górniczy, 73(12), 7-14.
 28. Ignacy, D., & Bukowski, P. (2017). Elementy środowiska analizowane w ocenie zagrożenia zawodnieniem powierzchni terenów górniczych kopalń podziemnych. Przegląd Geologiczny, 65(11), 968-972.
 29. Ignacy, D., & Bukowski, P. (2017). Zawodnienia terenów górniczych – przewodnik po najważniejszych przepisach z komentarzami mierniczego górniczego i geologa górniczego (stan prawa – styczeń 2017 r.). Przegląd Geologiczny, 65(6), 358-364.
 30. Iwaszenko, S., & Kabiesz, J. (2017). Model proposal for representing a deep coal mine spatial and functional structure. Journal of Sustainable Mining, 16(4), 171-178.
 31. Janoszek, T. (2017). Numerical simulation of underground coal gasification process in “Barbara” Experimental Mine. Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering, 55(2), 23-32.
 32. Janoszek, T. (2017). Prognozowanie skutków wystąpienia stanu awaryjnego w procesie przewietrzania wyrobiska górniczego w warunkach rozszczelnienia georeaktora PZW. Przegląd Górniczy, 73(4), 5-18.
 33. Jarosławska-Sobór, S. (2017). CSR w polskim górnictwie. Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 112, 167-178.
 34. Jarosławska-Sobór, S. (2017). HR Excellence in Research jako atrybut konkurencyjności jednostki naukowej. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 23(1), 1-20.
 35. Jarosławska-Sobór, S. (2017). Społeczne konsekwencje wypadków przy pracy na przykładzie rodzin pracowników górnictwa węgla kamiennego. Polityka Społeczna, 514(1), 33-39.
 36. Kalisz, P. (2017). Oddziaływanie eksploatacji górniczej na nadziemne ciepłociągi. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 1, 18-24.
 37. Kalisz, P., & Zięba, M. (2017). Oddziaływanie eksploatacji górniczej na nadziemne odcinki wodociągów magistralnych. Przegląd Górniczy, 73(4), 19-24.
 38. Kałuża, G. (2017). Pomiary temperatury w procesie badań urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe, 113(1), 85-89.
 39. Kałuża, G. (2017). Projektowanie urządzenia i przygotowanie do procesu certyfikacji w zakresie dyrektywy 2014/34/UE (ATEX). Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe, 113(1), 95-99.
 40. Kałuża, G. (2017). Znakowanie urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem w odniesieniu do dyrektywy ATEX i norm zharmonizowanych. Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe, 113(1), 101-105.
 41. Kaszowska, O., & Mika, W. (2017). Ryzyko wynikające z oddziaływania eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu. Przegląd Górniczy, 73(4), 70-77.
 42. Kędzierski, P. (2017). Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną. Pomiary Automatyka Robotyka, 21(2), 57-64.
 43. Kędzierski, P., & Szopa, A. (2017). The electrostatic properties of plastic pipes in relation to ignition risk-testing, assessment and elimination. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 45(1), 14-25.
 44. Kończak, B. (2017). Optymalizacja procesu kapsułkowania osadów ściekowych. Inżynieria Ekologiczna, 18(3), 168-174.
 45. Kończak, B. (2017). Rozwój technologii tlenowego granulowanego osadu. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 91(12), 487-490.
 46. Koptoń, H. (2017). Zagrożenie metanowe przy prowadzeniu robót górniczych w aspekcie własności sorpcyjnych węgla. Przegląd Górniczy, 73(2), 39-43.
 47. Kotyrba, A., & Siwek, S. (2017). Zastosowanie metody inwersji danych z pomiarów elektrooporowych do oceny stanu termicznego hałdy pogórniczej w Chorzowie. Przegląd Geologiczny, 65(8), 496-504.
 48. Kowalski, A. (2017). Problem oceny zanikania resztkowych deformacji powierzchni po zakończonej eksploatacji górniczej. Przegląd Górniczy, 73(11), 55-65.
 49. Kowalski, A. (2017). Prognozowanie deformacji powierzchni w górnictwie węgla kamiennego w Polsce i na świecie, metody empiryczne, czy numeryczne? Przegląd Górniczy, 73(12), 1-6.
 50. Kowalski, A., Polanin, P., & Walentek, A. (2017). Deformacje powierzchni spowodowane częściową eksploatacją w górnictwie węgla kamiennego. Przegląd Górniczy, 73(10), 9-20.
 51. Kowol, J., Stempin, M., Rochel, R., Bebek, M., Mitko, K., & Kwapuliński, J. (2017). Intoksykacja środowiska przyrodniczego w sąsiedztwie punktowego źródła emisji miedzi na przykładzie Huty Miasteczko Śląskie. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 91(12), 491-495.
 52. Krawczyk, P., & Krzemień, J. (2017). Bilans dochodów publicznych kreowanych w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 2013-2015. Przegląd Górniczy, 73(1), 84-95.
 53. Kruczek, M. (2017). Domykanie pętli łańcucha zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jako realizacja paradygmatu gospodarki cyrkularnej. Logistyka Odzysku, 22(1), 48-51.
 54. Kurzeja, J. (2017). Seismometric monitoring in the area of the Piekary Śląskie junction of the A1 motorway in terms of recording the vibrations resulting from mining tremors. Journal of Sustainable Mining, 16(1), 14-23.
 55. Lazar, P., Chomacki, L., & Muszyński, L. (2017). Ocena wpływu poziomych odkształceń podłoża górniczego na wybrany budynek murowany. Przegląd Górniczy, 73(10), 51-57.
 56. Lubosik, Z. (2017). Próba odmetanowania pokładu węgla przed rozpoczęciem eksploatacji. Przegląd Górniczy, 73(2), 44-50.
 57. Łączny, M. J., & Bzowski, Z. (2017). Transformations of calcium sulphates in solidified carbonated volatile fluidized ashes. Journal of Sustainable Mining, 16(4), 151-155.
 58. Marszowski, R. (2017). Działania restrukturyzacyjne wobec górnictwa węgla kamiennego i ich wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze. Stan i perspektywy. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum, 26(3), 113-124.
 59. Marszowski, R. (2017). Powiat raciborski wobec wyzwań strategicznych. Stan i perspektywy. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum, 25(2), 215-228.
 60. Marszowski, R. (2017). Reforma polskiego górnictwa a Śląskie Centrum Monitorowania Zmian Okołogórniczych. Propozycja wsparcia dla gmin i powiatów. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum, 26(3), 169-181.
 61. Marszowski, R. (2017). Regres demograficzny w województwie śląskim. Źródła i następstwa. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum, 25(2), 229-244.
 62. Marszowski, R. (2017). Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w świetle opinii przedstawicieli samorządu terytorialnego. Diagnoza potrzeb. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum, 26(3), 49-61.
 63. Michalik, B. (2017). Spodziewane zmiany przepisów dotyczących wód i osadów kopalnianych w kontekście konieczności wdrożenia wymagań znowelizowanej dyrektywy Euratom. Przegląd Górniczy, 73(4), 1-4.
 64. Mika, W., Chomacki, L., & Słowik, L. (2017). Zasady oceny odporności budynków na ciągłe deformacje terenu. Przegląd Górniczy, 73(4), 78-84.
 65. Miterska, M. (2017). Wpływ dźwięku w środowisku na atrakcyjność krajobrazu terenów rekreacyjnych. Aura, 7-8, 3-6.
 66. Motyka, Z. (2017). Systems for spatial and physico-chemical parameters mapping of anthropogenic landscape forms and plants formations in mining areas with the use of photogrammetry and remote laser sensing from low height. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, 64(2), 173-184.
 67. Mutke, G., Marcak, H., Mutke, F., & Barański, A. (2017). Metoda wyznaczania mapy rozkładu intensywności sejsmicznej IGSI po wystąpieniu silnego wstrząsu pochodzenia górniczego. Przegląd Górniczy, 73(2), 51-58.
 68. Myszkowski, J., Merta, G., & Frejowski, A. (2017). Ocena szczelinowatości górotworu in situ – porównanie wyników uzyskanych metodą aerometryczną oraz za pomocą badań introskopowych. Przegląd Górniczy, 73(2), 59-66.
 69. Niemiec, T., & Kalisz, P. (2017). Podnoszenie budowli jako metoda zapobiegania ich podtopieniu w nieckach obniżeniowych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2, 28-32.
 70. Olszewski, P., Grabowski, J., & Kelm, M. (2017). Wykorzystanie zdalnie pilotowanych systemów latających do oceny zasobów wielkopowierzchniowych zbiorowisk gatunków inwazyjnych. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 1, 16-23.
 71. Orszulik, E. (2017). Improving the efficiency of hard coal combustion process in low-power boilers by applying innovative design changes to the retort burner. Energetyka, Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, 70(11), 691-700.
 72. Orszulik, E. (2017). Przystosowanie mocy palnika retortowego do obciążenia cieplnego kotła wodnego poprzez zastosowanie pierścienia regulacyjnego. Wiadomości Górnicze, 68(5), 238-245.
 73. Orzechowska-Zięba, A., Baran, P., Zarębska, K., & Cygankiewicz, J. (2017). Sorpcja pary wodnej na próbkach wytypowanych węgli kamiennych w aspekcie określenia potencjału magazynowego złoża. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 97, 71-82.
 74. Patyńska, R. (2017). Analiza zależności wybranych parametrów tąpnięć zaistniałych w kopalniach węgla kamiennego. Przegląd Górniczy, 73(2), 67-75.
 75. Patyńska, R., & Pajdak, A. (2017). Korelacja parametrów przyczyn i skutków tąpnięć zaistniałych w kopalniach węgla kamiennego w GZW. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 101, 71-84.
 76. Patyńska, R., & Stec, K. (2017). Aktywność sejsmiczna Górnośląskiego Zagłębia Węglowego a zagrożenie tąpaniami w latach 2001-2015. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 97, 135-144.
 77. Patyńska, R., & Stec, K. (2017). Regional rockburst inidicator for structural units of Upper Silesia Coal Basin. Studia Geotechnica et Mechanica, 39(3), 27-37.
 78. Pichlak, M., & Kruczek, M. (2017). Gospodarka o obiegu zamkniętym – stan obecny i perspektywy. Ekonomia XXI Wieku, 15(3), 21-31.
 79. Pilecka, E., Stec, K., & Szermer-Zaucha, R. (2017). The influence of the Kłodnica fault tectonic zone on the degree of damage to buildings resulting from high magnitude tremors. Czasopismo Techniczne, 7, 53-64.
 80. Płonka, M., Rajwa, S., & Lubosik, Z. (2017). Ocena pracy obudowy zmechanizowanej na podstawie danych z monitoringu ciśnień i postępu sekcji. Przegląd Górniczy, 73(4), 25-33.
 81. Polanin, P. (2017). Monitorowanie deformacji powierzchni terenu przy wykorzystaniu lotniczego skaningu laserowego na przykładzie miasta Bytom. Przegląd Górniczy, 73(12), 22-30.
 82. Przybylska, E., Żebrucki, Z., & Kruczek, M. (2017). Identyfikacja czynników rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 103, 195-206.
 83. Pyka, I., & Wierzchowski, K. (2017). Rozkład zawartości rtęci w polskim węglu kamiennym do celów energetycznych w 2015 roku na tle wybranych parametrów jakościowych. Przegląd Górniczy, 73(5), 17-23.
 84. Pytlik, A. (2017). Stanowisko i metodyka badań obudowy podporowo-kotwiowej w skali naturalnej. Przegląd Górniczy, 73(8), 18-23.
 85. Rajwa, S. (2017). Główne przyczyny utraty stateczności wyrobiska ścianowego. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 3, 3-12.
 86. Rajwa, S., Masny, W., & Wrana, A. (2017). Kompleksowa metoda doboru obudowy zmechanizowanej w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu. Wiadomości Górnicze, 68(1), 2-7.
 87. Rajwa, S., Prusek, S., Szuścik, J., & Gąska, R. (2017). Prowadzenie ściany pod gruzowiskiem zawałowym w warunkach zmiennej grubości pozostawionej warstwy przyspągowej. Przegląd Górniczy, 73(6), 33-37.
 88. Rajwa, S., Prusek, S., Wrana, A., & Rawicki, Z. (2017). Obwały skał stropowych w przodkach wyrobisk korytarzowych – badania ankietowe. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 1, 11-17.
 89. Rotkegel, M. (2017). Program komputerowy wspomagający dobór obudowy typu ŁPS. Wiadomości Górnicze, 68(1), 8-12.
 90. Rotkegel, M. (2017). Programy CAE opracowane dla potrzeb projektowania i użytkowania obudowy wyrobisk korytarzowych. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 101, 147-158.
 91. Rotkegel, M., Szot, Ł., & Sobczak, D. (2017). Ograniczenie ryzyka utraty stateczności obudowy w wyrobiskach elektrowni szczytowo-pompowej „Młoty”. Wiadomości Górnicze, 68(2), 112-119.
 92. Rotkegel, M., Szot, Ł., Kapała, M., & Dras, M. (2017). Nowa konstrukcja szyn kolejek podwieszonych jako przykład typizacji rozwiązań dla transportu podziemnego w kopalniach JSW SA. Przegląd Komunikacyjny, 72(5), 21-25.
 93. Róg, L. (2017). Znaczenie badań parametrów petrograficznych i fizykochemicznych węgla kamiennego dla oceny jego przydatności w technologiach spalania. Instal, 1, 10-15.
 94. Róg, L., Proksa, J., & Zborowska, I. (2017). Perspektywy rozwoju rynku paliw wtórnych w świetle wymagań prawnych. Instal, 7(8), 10-14.
 95. Skuza, M., Kolasa, M., Miodoński, G., Bukowski, P., & Niedbalska, K. (2017). Drążenie wyrobisk chodnikowych KWK „Murcki-Staszic” w warunkach zagrożenia wodnego. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 8, 20-27.
 96. Słowik, L., Gruchlik, P., & Chomacki, L. (2017). Destrukcyjny wpływ odkształceń poziomych powodujących zagęszczenie podłoża na ściany budynków zagłębione w gruncie. Przegląd Górniczy, 73(12), 15-21.
 97. Stec, K. (2017). Określenie przyczyny wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu na podstawie parametrów mechanizmu ognisk. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 101, 19-32.
 98. Stefaniak, D. (2017). Certyfikacja materiałów wybuchowych zgodnie z dyrektywą 2014/28/UE. Przegląd Górniczy, 73(3), 6-9.
 99. Stępień, M., & Białecka, B. (2017). Inwentaryzacja innowacyjnych technologii odzysku odpadów energetycznych. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 6(8), 108-123.
 100. Stoiński, K., & Szurgacz, D. (2017). Analiza przypadku zaistniałych wstrząsów w trakcie eksploatacji ściany w aspekcie pracy obudowy ścianowej. Przegląd Górniczy, 73(8), 8-17.
 101. Szastok, M. (2017). Analiza i ocena uciążliwości pracy w składach materiałów wybuchowych przy użyciu ergonomicznej listy kontrolnej. Przegląd Górniczy, 73(3), 115-116.
 102. Szczerba, B., & Białecka, B. (2017). Analiza logistyki zwrotnej reklamowanych produktów na przykładzie przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 6(7), 243-255.
 103. Szczerba, B., & Białecka, B. (2017). Ocena i doskonalenie przepływu informacji w zarządzaniu reklamacjami na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 6(8), 90-100.
 104. Śliwińska, A. (2017). Stan wiedzy na temat alokacji w LCA oraz propozycje zmian w normie ISO 14044. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 20(1), 19-29.
 105. Tomasiewicz, S., Biegańska, J., Sobala, J., & Pytlik, M. (2017). Kompleksowe badania środka rozprężnego mające na celu jego zastosowanie w kopalniach węgla kamiennego. Przegląd Górniczy, 73(3), 15-21.
 106. Walentek, A., & Lubosik, Z. (2017). Optymalizacja obudowy wyrobisk przyścianowych zlokalizowanych na głębokości większej niż 1000 m. Przegląd Górniczy, 73(2), 76-84.
 107. Wiesner-Sękala, M., Hamerla, A., & Pierzchała, Ł. (2017). Ocena ryzyka środowiskowego powodowanego przez wybrane substancje zanieczyszczające ekosystemy wodne na przykładzie rzeki Kłodnicy. Inżynieria Ekologiczna, 18(6), 69-80.
 108. Zawadzka-Małota, I. (2017). Badanie wpływu grubości powłoki zewnętrznej lontu detonującego pentrytowego metanowego na zapalność mieszaniny metanowo-powietrznej w sztolni doświadczalnej. Przegląd Górniczy, 73(3), 83-88.
 109. Żebrucki, Z., Ochman, P., & Kruczek, M. (2017). Ocena ryzyka organizacji przepływów w międzynarodowym obrocie towarowym. Przedsiębiorczość i Zarządzanie Cz. 2 Logistyka w Naukach o Zarządzaniu, 18(8), 327-338.

 

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH SPOZA LISTY MNISW

 1. Kompała, J., & Miterska, M. (2017). Rola ekranów akustycznych w kształtowaniu klimatu akustycznego na terenach zurbanizowanych. Ekologia, 82(2), 44-47.

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 1. Adamczyk, Z., Harat, A., & Klupa, A. (2017). Mineral composition of the respirable dust formed in the exploitation of a coal seam with tonstein overgrowth. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 11, pp. 329-336). Sofia: Technology Ltd.
 2. Adamczyk, Z., Klupa, A., & Harat, A. (2017). Iron sulphide from tonstein from 713 coal seam of Jejkowice tectonic trough Upper Silesian coal basin (Poland). In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 11, pp. 455-462). Sofia: Technology Ltd.
 3. Białecka, B., Cempa, M., & Całus-Moszko J. (2017). Combustion waste landfill sites as alternative sources of rare earth elements. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 43, pp. 51-58). Sofia: Technology Ltd.
 4. Białecka, B., Cempa, M., Całus-Moszko, J., & Bauerek, A. (2017). Variability of rare earth elements content in ash and slag deposited at a landfill site. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 43, pp. 275-282). Sofia: Technology Ltd.
 5. Białecka, B., Jąderko, K., & Stępień, M. (2017). Identification of technological-logistics problems of waste management system in Poland. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 52, pp. 485-492). Sofia: Technology Ltd.
 6. Białecka, B., Jąderko, K., & Stępień, M. (2017). Role of ecologistics in the management system of energy waste. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 43, pp. 205-212). Sofia: Technology Ltd.
 7. Białecka, B., Stępień, M., & Jąderko, K. (2017). Optimisation of waste combustion processes management – perspectives and threads. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 52, pp. 673-680). Sofia: Technology Ltd.
 8. Burchard-Piekutowska, J., Haładus, A., Kulma, R., Bukowski, P., & Niedbalska, K. (2017). Change of hydrographic conditions in the vicinity of post-exploitation open pits of natural aggregates. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 33, pp. 103-110). Sofia: Technology Ltd.
 9. Burchart-Korol, D., Zawartka, P., Bondaruk, J., & Kruczek, M. (2017). Metal depletion assessment of wastewater treatment system based on life cycle analysis. In METAL 2017. 26th International Conference on Metallurgy and Materials. Conference Proceedings, 24-26 May 2017 (pp. 2004-2009). Ostrava: Tanger Ltd.
 10. Burchart-Korol, D., Zawartka, P., Kruczek, M., & Głodniok, M. (2017). Natural resources management by the example of comparative analysis of metal and plastic septic tanks. In METAL 2017. 26th International Conference on Metallurgy and Materials. Conference Proceedings, 24-26 May 2017 (pp. 2214-2218). Ostrava: Tanger Ltd.
 11. Bzowski, Z., Bojarska, K., & Dawidowski, A. (2017). Mineralogia i zawartości metali ciężkich w pyłach PM10 ze składowiska odpadów wydobywczych górnictwa węgla kamiennego. In S. Zabawa (Ed.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. 21-24 May 2017, Gniezno, Poland (pp. 309-316). Warszawa: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
 12. Całus-Moszko, J., Białecka, B., & Wierzchowski, K. (2017). The possibility of separing and utilising char obtained from fly ashes. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 11, pp. 1125-1132). Sofia: Technology Ltd.
 13. Cempa, M., Białecka, B., Całus-Moszko, J., & Łatka, P. (2017). RAREASH BASE – support for raw material use from energy waste deposited on landfills. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 11, pp. 979-985). Sofia: Technology Ltd.
 14. Drzewiecki, J. (2017). Influence of confining pressure on the combustion dynamics of selected explosives. In P. Konicek, K. Soucek, & P. Konecny (Eds.), Procedia Engineering. ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK, 20-22 June 2017, Ostrava, Czech Republic (Vol. 191, pp. 225-232). Elsevier B.V.
 15. Dubiński, J., Stec, K., & Mutke, G. (2017). Relationship between the focal mechanism of magnitude ML 3.3 seismic event induced by mining and distribution of peak ground velocity. In E3S Web of Conferences (Vol. 24, Article Number 01003). EDP Sciences.
 16. Gil, S., Smoliński, A., & Fornalczyk, A. (2017).  Improvement of thermal efficiency of the MHD pump for the recovery of platinum from spent catalytic converters in context of its commercialization. In METAL 2017. 26th International Conference on Metallurgy and Materials. Conference Proceedings, 24-26 May 2017 (pp. 1720-1725). Ostrava: Tanger Ltd.
 17. Grabowski, J., Cempa, M., & Całus-Moszko, J. (2017). Analysis of the potential of rare earth elements in electronic waste in Poland. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 11, pp. 751-758). Sofia: Technology Ltd.
 18. Harat, A., Adamczyk, Z., & Klupa, A. (2017). Economic and environmental aspects of the liquidation of coal mines. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 54, pp. 267-274). Sofia: Technology Ltd.
 19. Harat, A., Klupa, A., & Adamczyk, Z. (2017). Application of REACH and LCA standard to the coal waste. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 54, pp. 245-252). Sofia: Technology Ltd.
 20. Hildebrandt, R., & Bzowski, Z. (2017). Changes in the mineralogy of rocks from the region of underground coal gasification in the Upper Silesian Coal Basin, Poland. In B. Ghodrati, U. Kumar, & H. Schunnesson (Eds.), Mine Planning and Equipment Selection (MPES 2017). Proceedings of the 26th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Luleå, Sweden, 29-31 August 2017 (pp. 305-308). Lulea: Division of Operation and Maintenance Engineering Lulea University of Technology.
 21. Ignacy, D. (2017). Roboty profilaktyczno-naprawcze KWK "Knurów-Szczygłowice" w zlewni rowu Czuchowskiego w terenie górniczym "Szczygłowice". In S. Duży (Ed.), Ochrona powierzchni na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego. XXIV Konferencja naukowo-techniczna, Rybnik, październik 2017 (pp. 58-62). Rybnik: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik.
 22. Iwaszenko, S., & Makówka, J. (2017). Computer software supporting rock stress state assessment for deep coal mines. In S. Kozielski, D. Mrozek, P. Kasprowski, B. Małysiak-Mrozek, & D. Kostrzewa (Eds.), In Beyond Databases, Architectures and Structures. Towards Efficient Solutions for Data Analysis and Knowledge Representation. Proceedings 13th International Conference, BDAS 2017, Ustroń, Poland, 30 May – 2 June, 2017 (pp. 466-479). Springer, Cham.
 23. Janson, E., Gzyl, G., Głodniok, M., & Markowska, M. (2017). Use of geothermal heat of mine waters in Upper Silesian Coal Basin, southern Poland – possibilities and impediments. In Proceedings 13th International Mine Water Association Congress IMWA 2017 – Mine Water & Circular Economy – A Green Congress, 25-30 June, 2017, Rauha, Lappeenranta, Finland (pp. 415-421). Lappeenranta: Lappeenranta University of Technology.
 24. Klupa, A., Adamczyk, Z., & Harat, A. (2017). Lanthanides in mineral elements found in fly ashes from the Rybnik Power Plant. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 11, pp. 883-888). Sofia: Technology Ltd.
 25. Klupa, A., Adamczyk, Z., & Harat, A. (2017). Spinels in the fly ash of Power Plant Rybnik (Poland). In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 11, pp. 1051-1058). Sofia: Technology Ltd.
 26. Lubosik, Z., Wrana, A., Waclawik, P., & Horka, P. (2017). The influence of in-situ rock mass stress conditions on deformation and load of gateroad supports in hard coal mine. In P. Konicek, K. Soucek, & P. Konecny (Eds.), Procedia Engineering: ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK, 20-22 June 2017, Ostrava, Czech Republic (Vol. 191, pp. 975-983). Elsevier B.V.
 27. Łączny, J. M., & Róg, L. (2017). Modelowanie i organizowanie procesów przetwarzania ubocznych produktów spalania (referat problemowy). In Popioły z energetyki: XXIV Międzynarodowa Konferencja, 25-27 października 2017 r., Sopot. Materiały konferencyjne (pp. 61-78). Warszawa: Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania.
 28. Masny, W., Prusek, S., & Mutke, G. (2017). Numerical modeling of the dynamic load changes exerted on the support in the stress concentration zones. In P. Konicek, K. Soucek, & P. Konecny (Eds.), Procedia Engineering. ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK, 20-22 June 2017, Ostrava, Czech Republic (Vol. 191, pp. 894-899). Elsevier B.V.
 29. Motyka, Z. (2017). Laser method of sound emission control from vibrating surfaces of noise road barriers. In Vibroengineering PROCEDIA (Vol. 13, pp. 221-226). JVE International Ltd.
 30. Niedbalska, K., Bukowski, P., & Haładus, A. (2017). Groundwater vulnerability to pollution in areas of sublevel post-mining waste deposition. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 12, pp. 413-420). Sofia: Technology Ltd.
 31. Patyńska, R. (2017). The impact of the structural features of the rock mass on seismicity in Polish coal mines. In E3S Web of Conferences (Vol. 24, Article Number 01010). EDP Sciences.
 32. Pierzchała, Ł., Bondaruk, J., & Kończak, B. (2017). Możliwości zagospodarowania osadów dennych pochodzących z rzeki Odry. In A. Rak, B. Tomaszek, & M. Szylska (Eds.), Odrzańska droga wodna. Zagrożenia, perspektywy, znaczenie dla gospodarki. Materiały V Konferencji Odrzańskiej (pp. 141-150). Opole: Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Opolu.
 33. Skalny, A., & Białecka, B. (2017). Support of post-industrial area management. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 63, pp. 1005-1012). Sofia: Technology Ltd.
 34. Smoliński, A., & Howaniec, N. (2017). Thermal utilization of sewage sludge in the process of steam co-gasification with coal to hydrogen-rich gas. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 43, pp. 1005-1012). Sofia: Technology Ltd.
 35. Smoliński, A., & Wojtacha-Rychter, K. (2017). Sorption characteristic of coal as regards of gas mixtures emitted in the process of the self-heating of coal. In E3S Web of Conferences (Vol. 19, Article Number 01010). EDP Sciences.
 36. Szczerba, B., & Białecka, B. (2017). Analysis of the possibilities of using the Internet of Things in complaints management system. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 21, Iss. 12, pp. 95-102). Sofia: Technology Ltd.
 37. Szczerba, B., & Białecka, B. (2017). Information and communication technologies in complaints management system. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 21, pp. 377-384). Sofia: Technology Ltd.
 38. Świnder, H., & Białecka, B. (2017). Evaluation of the use of dolomite to build geomembranes. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 11, pp. 773-780). Sofia: Technology Ltd.
 39. Świnder, H., Białecka, B., & Jarosiński, A. (2017). Recovery of rare earth elements from coal combustion fly ashes. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 11, pp. 995-1002). Sofia: Technology Ltd.
 40. Tokarz, A., Grabowski, J., & Nowak, D. (2017). Effectiveness of gaseous contaminants removal in a reactive deposit in the event of emergency during an UCG experiment. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 13, pp. 291-298). Sofia: Technology Ltd.
 41. Tokarz, A., Grabowski, J., & Nowak, D. (2017). The idea of filling caverns created in the process of extracting hydrocarbons based on the process of Underground Coal Gasification. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 15, pp. 515-522). Sofia: Technology Ltd.
 42. Wierzchowski, K., Całus-Moszko, J., & Białecka, B. (2017). Preliminary assessment of the possibilities of concentrating the rare earth metals by flotation from the power plant ashes. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 29 June – 5 July, 2017, Albena, Bulgaria (Vol. 17, Iss. 11, pp. 973-978). Sofia: Technology Ltd.
 43. Więckol-Ryk, A., & Smoliński, A. (2017). Co-firing coal and biomass blends and their influence on the post-combustion CO2 capture installation. In E3S Web of Conferences (Vol. 19, Article Number 01008). EDP Sciences.

 

ROZDZIAŁY

 1. Augustyniak, I., Niedbalska, K., Bukowski, P., & Małaszuk, T. (2017). Analiza porównawcza wybranych metod oznaczania przepuszczalności skał zwięzłych w ocenie warunków hydrogeologicznych i metanowych kopalń podziemnych. In P. Bukowski, E. Krogulec, & J. Szczepiński (Eds.), Hydrogeologia w praktyce praktyka w hydrogeologii (pp. 245-253). Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 2. Bauerek, A., Frączek, R., & Świstak, M. (2017). Ograniczenie oddziaływania kwaśnych wód spływu powierzchniowego na jakość czwartorzędowych wód podziemnych w rejonie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Zakładu Górniczego Janina przez wdrożenie systemu do neutralizacji kwaśnych odcieków. In P. Bukowski, E. Krogulec, & J. Szczepiński (Eds.), Hydrogeologia w praktyce praktyka w hydrogeologii (pp. 65-75). Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 3. Bondaruk, J., Szade, A., & Fisior, M. (2017). Systemowe rozwiązania monitorowania niskiej emisji. In M. Turek (Ed.), Niska emisja – jak skutecznie ją zwalczyć? (pp. 187-194). Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 4. Bukowski, P. (2017). Analiza zagrożenia wodnego w szybach górniczych w świetle norm. In P. Bukowski, E. Krogulec, & J. Szczepiński (Eds.), Hydrogeologia w praktyce praktyka w hydrogeologii (pp. 142-152). Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 5. Bukowski, P., Jendryś, M., Kleta, H., & Plewa, F. (2017). Możliwość zabezpieczenia obudowy szybów przed zagrożeniem wodnym. In P. Bukowski, E. Krogulec, & J. Szczepiński (Eds.), Hydrogeologia w praktyce praktyka w hydrogeologii (pp. 153-160). Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 6. Bukowski, P., Niedbalska, K., Skuza, M., Kolasa, M., & Miodoński, G. (2017). Metodyka badania warunków bezpiecznego prowadzenia robót przygotowawczych dla eksploatacji górniczej w sąsiedztwie zbiornika wodnego w zrobach. In P. Bukowski, E. Krogulec, & J. Szczepiński (Eds.), Hydrogeologia w praktyce praktyka w hydrogeologii (pp. 163-172). Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 7. Burchard-Piekutowska, J., Haładus, A., Kulma, R., & Bukowski, P. (2017). Wpływ poeksploatacyjnych wyrobisk górniczych kruszywa naturalnego na stosunki wodne w ich otoczeniu. In P. Bukowski, E. Krogulec, & J. Szczepiński (Eds.), Hydrogeologia w praktyce praktyka w hydrogeologii (pp. 209-218). Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 8. Cybulski, K., & Malich, B. (2017). Pyłowe zapory przeciwwybuchowe typu zamkniętego. In N. Szlązak (Ed.), Aktualny stan zagrożeń aerologicznych w polskich kopalniach (pp. 661-680). Kraków: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST.
 9. Cygankiewicz, J., & Cygankiewicz, A. (2017). Czynniki wpływające na proces wychładzania masywu skalnego. In N. Szlązak (Ed.), Aktualny stan zagrożeń aerologicznych w polskich kopalniach (pp. 227-244). Kraków: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST.
 10. Dawidowski, A., & Bzowski, Z. (2017). System poboru próbek dla oceny zanieczyszczenia gleb na terenach inwestycyjnych w świetle nowych uregulowań prawnych. In G. Malina (Ed.), Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja (pp. 27-38). Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
 11. Dudzińska, A. (2017). Naturalna zawartość gazów: tlenku, ditlenku węgla, wodoru oraz węglowodorów nienasyconych w wybranych pokładach węgli kamiennych. In N. Szlązak (Ed.), Aktualny stan zagrożeń aerologicznych w polskich kopalniach (pp. 591-606). Kraków: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST.
 12. Friedmann, H., Nuccetelli, C., Michalik, B., Anagnostakis, M., Xhixha, G., Kovler, K.,  de With, G., Gascó, C., Schroeyers, W., Trevisi, R., Antropov, S., Tsapalov, A., Kunze, C., & Petropoulos, N. P. (2017). Measurement of NORM. In W. Schroeyers (Ed.), Naturally Occurring Radioactive Materials in Construction Integrating Radiation Protection in Reuse (COST Action Tu1301 NORM4BUILDING) (pp. 61-133). Cambridge: Woodhead Publishing.
 13. Gzyl, G., Janson, E., & Łabaj, P. (2017). Mine water discharges in Upper Silesian Coal Basin (Poland). In J. Bech, C. Bini & M. A. Pashkevich (Eds.), Assessment, Restoration and Reclamation of Mining Influenced Soils (pp. 463-486). Cambridge: Academic Press.
 14. Ignacy, D. (2017). Procedura kwalifikowania zasobów kopalin stałych do przemysłowych na podstawie hydromorfologiczno-kartograficznej metody oceny zagrożenia zawodnieniem terenów górniczych. In P. Bukowski, E. Krogulec, & J. Szczepiński (Eds.), Hydrogeologia w praktyce praktyka w hydrogeologii (s. 113-122). Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 15. Kończak, B., & Zawartka, P. (2017). Produkcja fermentatu i kompostu z osadów ściekowych dla efektywnego wdrażania gospodarki cyrkularnej. In J. Kulczycka, & K. Głuc (Eds.), W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Perspektywa przemysłu (pp. 77-87). Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.
 16. Kovacs, T., Bator, G., Schroeyers, W., Labrincha, J., Puertas, F., Hegedus, M., Nicolaides, D., Sanjuán, M. A., Krivenko, P., Grubeša, I. N., Sas, Z., Michalik, B., Anagnostakis, M., Barisic, I., Nuccetelli, C., Trevisi, R., Croymans, T., Schreurs, S., Todorović, N., Vaiciukyniene, D., Bistrickaite, R., Tkaczyk, A., Kovler, K., Wiegers, R., & Doherty, R. (2017). From raw materials to NORM by-products. In W. Schroeyers (Ed.), Naturally Occurring Radioactive Materials in Construction Integrating Radiation Protection in Reuse (COST Action Tu1301 NORM4BUILDING) (pp. 135-182). Cambridge: Woodhead Publishing.
 17. Kovler, K., Friedmann, H., Michalik, B., Schroeyers, W., Tsapalov, A., Antropov, S., Bituh, T., & Nicolaides, D. (2017). Basic aspects of natural radioactivity. In W. Schroeyers (Ed.), Naturally Occurring Radioactive Materials in Construction Integrating Radiation Protection in Reuse (COST Action Tu1301 NORM4BUILDING) (pp. 13-36). Cambridge: Woodhead Publishing.
 18. Krause, E., & Szlązak, N. (2017).  Prognoza wydzielania się metanu po zakończeniu eksploatacji oraz w trakcie likwidacji przez zatopienie Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński". In N. Szlązak (Ed.), Aktualny stan zagrożeń aerologicznych w polskich kopalniach (pp. 283-296). Kraków: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST.
 19. Kruczek, M., Zawartka, P., & Bondaruk, J. (2017). Koncepcyjne ujęcie modeli biznesowych w gospodarce o obiegu zamkniętym. In J. Kulczycka, & K. Głuc (Eds.), W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Perspektywa przemysłu (pp. 1-19). Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.
 20. Kura, K. (2017). Teledetekcja satelitarna jako narzędzie oceny zawodnienia powierzchni terenu znajdującego się pod wpływem działalności górniczej. In P. Bukowski, E. Krogulec, & J. Szczepiński (Eds.), Hydrogeologia w praktyce praktyka w hydrogeologii (pp. 104-112). Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 21. Niedbalska, K. (2017). Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia na obszarze podpoziomowego gromadzenia odpadów wydobywczych. In P. Bukowski, E. Krogulec, & J. Szczepiński (Eds.), Hydrogeologia w praktyce praktyka w hydrogeologii (pp. 219-229). Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 22. Nuccetelli, C., de With, G., Trevisi, R., Vanhoudt, N., Pepin, S., Friedmann, H., Xhixha, G., Schroeyers, W., Aguiar, J., Hondros, J., Michalik, B., Kovler, K., Janssens, A., & Wiegers, R. (2017). Legislative aspects. In W. Schroeyers (Ed.), Naturally Occurring Radioactive Materials in Construction Integrating Radiation Protection in Reuse (COST Action Tu1301 NORM4BUILDING) (pp. 37-60). Cambridge: Woodhead Publishing.
 23. Pyka, I, & Wierzchowski, K. (2017). Prognoza ilościowo-jakościowa dostępności krajowego węgla kamiennego dla gospodarstw domowych. In M. Turek (Ed.), Niska emisja – jak skutecznie ją zwalczyć? (pp. 245-251). Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 24. Skuza, M., Kolasa, M., Miodoński, G., Bukowski, P., & Niedbalska, K. (2017). Drążenie wyrobisk chodnikowych przygotowawczych w pobliżu zbiornika wodnego w zrobach pokładu 510 w Kopalni Węgla Kamiennego Murcki-Staszic. In P. Bukowski, E. Krogulec, & J. Szczepiński (Eds.), Hydrogeologia w praktyce praktyka w hydrogeologii (pp. 173-182). Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 25. Święcicka, Z., Gajdzik, B., & Saternus, M. (2017). Mapa procesów w sieci odzysku platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych. In M. Kunasz (Ed.), Rozwiązania procesowe – analiza wielowymiarowa (pp. 49-62). Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski.
 26. Tokarski, S. (2017). Koncepcja selektywnej elektryfikacji ciepłownictwa na obszarach zagrożonych smogiem. In M. Turek (Ed.), Niska emisja – jak skutecznie ją zwalczyć? (pp. 151-168). Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 27. Turek, M. (2017). Niska emisja - diagnoza, podejmowanie działań. In M. Turek (Ed.), Niska emisja – jak skutecznie ją zwalczyć? (pp. 19-30). Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 28. Turek, M. (2017). Wybrane problemy organizacyjne procesu likwidacji niskiej emisji w Polsce. In M. Turek (Ed.), Niska emisja – jak skutecznie ją zwalczyć? (pp. 195-209). Katowice: Główny Instytut Górnictwa.

 

MONOGRAFIE

 1. Kruczek, M., Bauman-Kaszubska, H., & Ciosmak, M. (2017). Logistyka gospodarki odpadami. Ekologistyka, odpady komunalne i medyczne. Warszawa: Texter Sp. z o.o.
 2. Kurus, K., & Białecka, B. (2017). Model procesu produkcji węgla handlowego uwzględniający redukcję wybranych zanieczyszczeń. Gliwice: PA NOVA S.A.
 3. Patyńska, R. (Ed.). (2017). Raport roczny (2016) o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego. Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 4. Rotkegel, M. (2017). Metoda projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych. Katowice: Główny Instytut Górnictwa.

 

 

+ 48-32-259-2000