Blog Głównego Instytutu Górnictwa (bloGIG)

Propagowanie i popularyzowanie nauki nie jest łatwe. O osiągnięciach naukowych pisze się najczęściej językiem syntetycznym i przepełnionym fachową terminologią, wygenerowanym przez specjalistów, a dekodowanym przez wąską grupę, mającą określone kompetencje językowe i poznawcze. Komunikuje się więc środowisko naukowe z odbiorcą mniej więcej tak, jak my uczyniliśmy to w powyższym zdaniu.

A przecież chodzi o to, by barwny, ale przystępny przekaz trafił również, jeśli nie pod strzechy, to przynajmniej pod sufity, wiszące nad głowami wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć, "co tam, panie, nowego w świecie nauki"...

W takim właśnie duchu prezentować będziemy w naszym BloGIG-u artykuły, dotyczące różnych tematów badawczych nad którymi głowimy się w Głównym Instytucie Górnictwa, a od czasu do czasu napiszemy też jak instytut wygląda od środka. Prezentowane teksty publikowane są również na łamach korporacyjnego miesięcznika PGG Magazyn.


GIG - rok 2021 z perspektywy

Mamy za sobą pierwsze półrocze roku 2022. Z takiej perspektywy, po sporządzeniu wszelkich formalnych statystyk, podsumowań i raportów, możemy pokusić się o syntetyczne spojrzenie na to, co wydarzyło się w Instytucie w roku ubiegłym. A był to rok, który ponownie upłynął pod znakiem walki ze światową pandemią Sars-CoV-2. Rok bez wątpienia niełatwy, znaczony kolejnymi falami zakażeń, pełen wymuszonych nimi różnorakich obostrzeń, a mimo to wypełniony licznymi, ciekawymi i bardzo znaczącymi wydarzeniami, intensywną działalnością badawczą, a także szeregiem spotkań i konferencji, prowadzonych jednakże często w formule zdalnej lub hybrydowej. Nie bez satysfakcji zauważyć tu należy, że zasady działania,... Czytaj więcej

Ruszają nowe studia podyplomowe - są wśród nich i takie z wątkiem kryminalnym…

Centrum Rozwoju Kompetencji GIG oferuje i realizuje różnego typu formy edukacji, w tym studia podyplomowe, kursy czy szkolenia. Są to zarówno projekty o charakterze szkoleń otwartych jak i szkoleń zamkniętych – realizowanych na zamówienia firm, a także projekty edukacyjne finansowane lub dofinansowane ze środków unijnych. Studia podyplomowe zajmują w tej działalności miejsce niezwykle ważne, a przykładem mogą być studia menedżerskie, oparte na strukturze MBA realizowana tradycyjnie we współpracy ze Szkołą Główną Handlową - jedną z najlepszych uczelni wyższych w kraju, które skutkują otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych tej... Czytaj więcej

BioCargo

(czyli przenośny, złoty wynalazek „made in Silesia”)

Wszystkie oczyszczalnie ścieków powinny w tym roku uzyskać pełną zgodność z prawem unijnym. Tymczasem przestarzałe nierzadko technologie, awarie oraz intensywne opady, powodują bardzo często ich nieprawidłowe funkcjonowanie. Dotychczasowy sposób dokonywania pomiarów nie daje oczyszczalniom dostatecznych informacji o stanie zdrowia bakterii. W konsekwencji zakłady te borykają się z permanentnie z trudnościami w utrzymaniu stałej jakości ścieków oczyszczonych, a także z oceną prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych o niesprawdzonej, a więc często niedostatecznej jakości, nie tylko naraża oczyszczalnie na... Czytaj więcej

Transformacja energetyczna u Kowalskich

(narodowa, kompleksowa, samorządowa i lokalna zarazem)

Z powodu zanieczyszczenia powietrza, każdego roku umiera prawie 50 tys. Polaków. Nie od dziś wiadomo, że smog jest szkodliwy dla zdrowia człowieka, wpływając negatywnie również na otaczające nas środowisko. Tymczasem węgiel wciąż jest głównym surowcem energetycznym, wykorzystywanym w gospodarstwach domowych do celów grzewczych, a to one są jednym z głównych źródeł emisji do powietrza dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów, a ponadto istotnym emitentem ołowiu, arsenu, chromu, miedzi, niklu i cynku. Gospodarstwa domowe są jednocześnie ważnym odbiorcą energii – to ponad 20% krajowego jej zużycia. Dowodzi to, że problem... Czytaj więcej

Bedeker pogórniczy

czyli nowe walory starych miejsc.

Nowoczesna architektura, wystawy, ekspozycje, koncerty, miejsca rekreacji czy punkty widokowe to tylko nieliczne atrakcje, przyciągające turystów i mieszkańców regionu do Strefy Kultury w Katowicach. Niezaprzeczalnym atutem tego typu miejsc jest fakt zaadaptowania  infrastruktury poprzemysłowej w nowym kształcie, stanowiącym dziś o jego walorach kulturowych i historycznych. Takie podejście jest typowym przykładem działań, zmierzających do przekuwania skutków transformacji przemysłowej w nową jakość, podnoszącą walory regionu. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim  Województwa Śląskiego rozpoczął w styczniu br. realizację... Czytaj więcej

Luft dla przyszłych pokoleń

czyli projekty dotyczące monitorowania powietrza.

W marcu świat obiegły zdjęcia, udostępnione przez NASA i Europejską Agencję Kosmiczną, dokumentujące spadek poziomu dwutlenku azotu w powietrzu w Chinach, co potwierdza przypuszczenia dotyczące wpływu pandemii koronawirusa na atmosferę ziemską. Okazało się tym samym, że temat jakości powietrza, który w obliczu zarazy wydawał się był zejść na plan dalszy – powraca jako jeszcze bardziej istotny. Eksperci od spraw środowiska uważnie śledzący i korelujący dane, zwracają uwagę, że właśnie jakość powietrza jest elementem mającym w obecnych okolicznościach znaczenie dla naszego zdrowia niebagatelne. W Głównym Instytucie Górnictwa... Czytaj więcej

ERRAdata działa FAIR, czyli o wykorzystywaniu pełnego potencjału danych dotyczących energii

Historia świata to historia zdobywania wiedzy, z tym że niegdyś nauka cierpiała na brak dostatecznej informacji, obecnie – paradoksalnie, dokucza naukowcom jej nadmiar. Stąd właśnie zrodziła się potrzeba efektywnego segregowania danych.  Problem wykorzystania dużej ilości danych dotyka także badań nad energią. Wykorzystanie tego ogromnego potencjału ma kluczowe znaczenie dla przyspieszenia wprowadzania na rynek wyników badań, a tym samym dla skutecznej transformacji w kierunku systemu opartego na czystej energii.

Większość baz danych z zakresu energii nie pozwala na wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych, co... Czytaj więcej

Źródło historii Głównego Instytutu Górnictwa

albo historia pewnego źródła…

Rok 2020 jest rokiem 95-lecia Głównego Instytutu Górnictwa, którego historia ma swoje źródło w jego najstarszej części, a więc Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie. 

Na jej powstanie w istotny sposób wpłynęła decyzja księcia pszczyńskiego Jana Henryka Hochberga, który w pewnym momencie postanowił zamknąć, będącą w jego posiadaniu, kopalnię Anna. Ostatecznym argumentem przeciw rozbudowie kopalni była chęć uchronienia, znajdującego się w pobliżu ujęcia wody źródlanej, wykorzystywanej w książęcym browarze, na pobliskich Groniach. Istniały bowiem uzasadnione obawy, że pogłębienie zakładu spowoduje zaniknięcie źródła. Nie... Czytaj więcej

Projekt TEXMIN - program na niepogodę

Problem zmian klimatycznych, wpływających na coraz szersze aspekty funkcjonowania współczesnego świata, pojawia się w przestrzeni naukowej od wielu, a od lat kilku stanowi lajtmotiw niezliczonych badań, konferencji, a także spotkań najważniejszych przedstawicieli różnych dziedzin życia na najwyższych szczeblach. Nic więc dziwnego, że temat ten w sposób szczególny dotyczy także górnictwa.

Szczególny problem stanowią w tym kontekście gwałtowne i ekstremalne zdarzenia pogodowe, które mogą wpływać negatywnie na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Co ciekawe, zmianie ulega również optyka prowadzonych prac badawczych, które były dotychczas rozpatrywane jedynie pod kątem... Czytaj więcej

Co nami trzęsie na powierzchni i dlaczego?

Nowa, ważna publikacja GIG.

Powszechnie wiadomo, że eksploatacja górnicza powoduje deformacje i spękania górotworu, a przejawem tych procesów bywają wstrząsy sejsmiczne. W kilku rejonach Polski sejsmiczność indukowana działalnością górniczą ma swoje konsekwencje nie tylko dla stateczności podziemnych wyrobisk górniczych i bezpieczeństwo pracujących tam ludzi, ale oddziałuje również na budynki i urządzenia na powierzchni, a tym samym na mieszkańców tych rejonów. Właśnie dla oceny skutków wywoływanych na powierzchni przez wstrząsy powodowane podziemną eksploatacją złóż, naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa opracowali nową Górniczą Skalę Intensywności Sejsmicznej (GSIS-... Czytaj więcej

+ 48-32-259-2000