Gospodarka odpadami

Zakłady wytwarzające odpady przemysłowe powstające w wyniku różnorodnych procesów technologicznych mają prawny obowiązek chronić środowisko przed ich negatywnym oddziaływaniem, włącznie z dalszym ich wykorzystaniem.

Wybierz kategorię

+ 48-32-259-2000