Kadra zarządzająca

Stanisław Prusek

 

 

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
e-mail: sprusek@gig.eu
tel. 32 259 2601

 

 

 

 

Zbigniew Lubosik

 

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Geoinżynierii i Bezpieczeństwa Przemysłowego
Dyrektor Kopalni Doświadczalnej "Barbara"

dr inż. Zbigniew Lubosik
e-mail: zlubosik@gig.eu
tel. 32 259 2470

 

 

 

 

Jan Bondaruk

 

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska

dr inż. Jan Bondaruk
e-mail: jbondaruk@gig.eu
tel. 32 259 2466

 

 

 

 

Aleksandra Mraczek-Krzak

 

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych

mgr Aleksandra Mraczek-Krzak
e-mail: amraczek@gig.eu
tel. 32 259 2525

 

 

 

 

Adam Smolinski

 

 

 

Sekretarz Naukowy

prof. dr hab. Adam Smoliński
e-mail: asmolinski@gig.eu
tel. 32 259 2252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 48-32-259-2000