KD "BARBARA"

Kopalnia Doświadczalna "Barbara" w Mikołowie to najstarsza część Głównego Instytutu Górnictwa, która powstała w 1925 roku. KD "Barbara" to jedyny w Europie poligon doświadczalny, gdzie można przeprowadzać badania wybuchów gazów i pyłów w dużej skali oraz testować w warunkach rzeczywistych nowe technologie, maszyny i urządzenia do pracy pod ziemią. Pozwala to na prowadzenie prac badawczych i usługowych z zakresu górnictwa, pożarnictwa, budownictwa, obrony cywilnej oraz wielu innych dziedzin.

Dyrektor KD "Barbara"

dr inż. Zbigniew Lubosik
e-mail: zlubosik@gig.eu
telefon: 32 259 24 70

 

Z-ca Dyrektora KD "Barbara"

dr inż. Robert Hildebrandt
e-mail: rhildebrandt@gig.eu
telefon: 32 3246 653

 

Zapraszamy na oficjalną stronę internetową kdbarbara.gig.eu

 

Mapa obiektuMapa KD Barbara

+ 48-32-259-2000