Wzorcowania akredytowane

Wybierz kategorię

 

 

Laboratoria Głównego Instytutu Górnictwa wchodzące w skład Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG prowadzą wzorcowania zgodnie z zakresem akredytacji nr AP 006 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat AP 006) w następujących dziedzinach:
  • Akustyka, ultradźwięki i drgania - Laboratorium Akustyki Technicznej (BR-1).

Wykaz akredytowanych laboratoriów wzorcujących

Nazwa Kierownik Data pierwszej akredytacji (numer pierwszego certyfikatu)
Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG dr inż. Zbigniew Lubosik  
LABORATORIUM AKUSTYKI TECHNICZNEJ
mgr Alicja Bramorska 31.12.1997 (AP 006)
LABORATORIUM POMIARÓW ZAPYLENIA POWIETRZA
dr Tomasz Pindel 31.12.1998 (AP 010)
     

+ 48-32-259-2000