Profil działalności

Główny Instytut Górnictwa (GIG) jest instytutem badawczym, nadzorowanym przez Ministra Aktywów Państwowych, związanym od roku 1945 z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. W skład Instytutu wchodzi również powołana 20 lat wcześniej Kopalnia Doświadczalna „Barbara” w Mikołowie.

Misją GIG  jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności wdrożeniowej i usługowej dla kształtowania korzystnych relacji: człowiek - przemysł - środowisko. Podmiotowość człowieka ma w tych działaniach znaczenie priorytetowe.

Działalność Instytutu obejmuje najistotniejsze aspekty górnictwa i geoinżynierii, bezpieczeństwa pracy w przemyśle, inżynierii środowiska (w szczególności ochrony środowiska przed skutkami działalności przemysłowej). Instytut prowadzi również działalność certyfikacyjną i edukacyjno--szkoleniową oraz świadczy usługi w postaci badań, ekspertyz, pomiarów i analiz dla wielu branż przemysłu, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów zagranicznych.

GIG utrzymuje rozległe kontakty z zagranicznymi przedsiębiorstwami i instytucjami w ramach współpracy naukowej i technicznej, wspólnych projektów badawczych oraz eksportu usług i urządzeń, realizuje projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, Programu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i wielu innych.

Większość badań prowadzonych w GIG kończy się jako ”wyrób nadający się do sprzedaży”, a ich wyniki mają charakter użytkowy i wdrożeniowy. Około 56 procent przychodów pochodzi z komercjalizacji badań naukowych. Ich źródłem są prace uzyskiwane w wyniku wygranych przetargów i konkursów oraz usługi wykonywane na zlecenie partnerów krajowych i zagranicznych.

GIG posiada kategorię naukową A, jest Jednostką Notyfikowaną w zakresie trzech dyrektyw Unii Europejskiej:

  • 2014/34/UE (ATEX),
  • 2006/42/WE (MASZYNY),
  • 2014/28/UE (MATERIAŁY WYBUCHOWE),

oraz rozporządzenia CPR 305/2011 (WYROBY BUDOWLANE).

Posiadamy również międzynarodową akredytację IECEx, dzięki czemu certyfikaty według tego schematu wydawane przez GIG są honorowane w wielu krajach na całym świecie, bez konieczności dokonywania dodatkowej oceny.

W Instytucie został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-09, PN-EN ISO 14001:2015-10 oraz PN-N-18001:2004, co potwierdza certyfikat PCBC S.A.

Laboratoria badawcze Instytutu wprowadzają system zapewnienia jakości i uzyskują akredytacje takich jednostek jak: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Lloyd's Register Quality Assurance, Główny Urząd Miar i Polski Rejestr Statków.

GIG dysponuje pełnymi uprawnieniami akademickimi do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie „inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka” oraz ma możliwość występowania o tytuł profesora w tejże dyscyplinie naukowej.

+ 48-32-259-2000