Mamy ponad 90 lat doświadczenia w tworzeniu technologii wspierających biznes.
NAUKA I BIZNES. RAZEM.
Co możemy zrobić dla Ciebie? Co możemy zrobić wspólnie?
Oferujemy studia z dyplomem Szkoły Głównej Handlowej oraz specjalistyczne kursy i szkolenia.
NAUKA. IMPULS DLA ROZWOJU.
Służymy najbogatszą w regionie biblioteką w zakresie górnictwa i inżynierii środowiska.
Uczestniczymy w licznych projektach kreujących technologie zgodnie z potrzebami rynku.
NAUKA I PRZEMYSŁ. SYNERGIA.
Nasz potencjał badawczy kierujemy na dostarczanie najlepszych rozwiązań dla przemysłu.
Służymy szerokim zakresem akredytowanych i notyfikowanych procedur certyfikacyjnych.
NAUKA I BIZNES. ZGODNIE Z NORMAMI.
Posiadamy 16 laboratoriów akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji.

Rozwiązania dla wielu sektorów gospodarki

Wybierz obszar, który cię interesuje

Tworzymy rozwiązania dla wielu sektorów przemysłu

Przemysł w Polsce to branża o zróżnicowanych potrzebach i wysokich wymaganiach. Od wielu lat świadczymy najwyższej jakości usługi dla biznesu oraz systematycznie poszerzamy naszą ofertę o nowe sektory przemysłu.

Zobacz ofertę

 

Nowatorskie rozwiązania dla wiodących sektorów przemysłu

Technologia opracowana w GIG jest rezultatem prowadzonych prac naukowo-badawczych, których celem jest dostarczanie autorskich rozwiązań dla wiodących sektorów przemysłu. Opracowywane przez nas nowatorskie na skalę światową rozwiązania objęte są prawem własności przemysłowej, poprzez zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP.

Poznaj nasze rozwiązania

 

Jesteśmy partnerem samorządów na terenie całego kraju

Samorządy i miasta od wielu lat korzystają z wiedzy oraz licznych rozwiązań Głównego Instytutu Górnictwa. Gama oferowanych usług rozciąga się od tradycyjnej problematyki przemysłu górniczego po ekspertyzy środowiskowe. GIG jest partnerem dla wielu samorządów na terenie całego kraju, realizując liczne projekty dla małych i dużych aglomeracji.

Zobacz usługi dla samorządów

 

Angażujemy się w zachowanie równowagi środowiska

Środowisko jest naszym wspólnym dobrem, bierzemy pełną odpowiedzialność za wpływ naszych działań na środowisko. GIG aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach, których celem jest zachowanie środowiska w stanie równowagi. Świadczymy usługi dla wielu gałęzi przemysłu oraz jednostek samorządowych. Dostarczamy rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu utworzenia dogodnego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego dla życia człowieka.

Zobacz usługi

 

Organizujemy studia podyplomowe, szkolenia oraz kursy

GIG świadczy usługi w obszarze szeroko pojętej edukacji i działań około-edukacyjnych. Organizujemy studia podyplomowe, kursy i szkolenia szyte na miarę, umożliwiamy dostęp do najbogatszych w regionie zbiorów bibliotecznych oraz wdrażamy kompleksowe rozwiązania dla przemysłu w oparciu o możliwości badawcze Kopalni doświadczalnej "Barbara".

 

 

Certyfikaty i akredytacje w GIG

GIG jest zawsze tam, gdzie jakość usług ma istotny wpływ na obszar oceny zgodności i systemów zarządzania. Certyfikacja ma weryfikować i potwierdzać spełnienie przez organizację wymogów określonych w normach. Akredytacja pozwala ocenić posiadane kompetencje oraz wiarygodność oferowanych usług.

Zobacz usługi w tym obszarze

 

Powierzchnie biurowe

Zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe w Polsce znacząco wzrasta, szczególnie w miastach regionalnych takich jak Katowice. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by dostosować posiadane powierzchnie biurowe do obecnych standardów.

Zobacz usługi w tym obszarze

 

Uniwersalny, cyfrowy skaningowy mikroskop elektronowy z przystawką EDS i napylarką HITACHI Model SU-3500N

Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) umożliwia obserwację struktury powierzchni materiałów przy powiększeniu 5-300 000x. Służy do obserwacji i charakteryzacji materiałów organicznych i nieorganicznych w skali od nanometrycznej do mikrometrycznej. Niska próżnia umożliwia obserwację próbek nieprzewodzących oraz próbek zawierających wodę bez potrzeby przygotowania preparatu. 

 

Infographic

Centrum Rozwoju KompetencjiCentrum Informacji NaukowejJednostka Oceny ZgodnościPowierzchnie biurowe w KatowicachZakłady naukowo-badawczeKD BarbaraŚląskie Centrum Radiometrii ŚrodowiskowejCentrum Czystych Technologii Węglowych - CCTWCentrum Inżynierii ŚrodowiskaCentrum Badań nad Klimatem i Odnawialnymi Źródłami Energii
#Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych


studia doktoranckie inżynieria środowiska górnictwo geologia inżynierska

Aktualności z GIG

2023-12-07
Umowa o współpracy pomiędzy o współpracy pomiędzy GIG-PIB a australijskim Centrum Testowo-Badawczym Safety in Mines, Testing and Research Station Simtars

5 grudnia 2023 podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Głównym Instytutem Górnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym a australijskim Centrum Testowo-Badawczym w Górnictwie Simtars (Safety in Mines, Testing and Research Station).

Czytaj więcej...
Umowa o współpracy pomiędzy o współpracy pomiędzy GIG-PIB a australijskim Safety in Mines, Testing and Research Station Simtars
2023-11-30
Technologia H2ash nagrodzona w ogólnopolskim konkursie

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznym konkursie Idea 3W na najlepsze rozwiązania i inicjatywy związane z wodorem GIG-PIB został nagrodzony w kategorii Nauka 3W za opracowanie technologii H2ash

Czytaj więcej...
2023-11-28
Barbórka 2023 w GIG-PIB

27 listopada 2023r. odbyły się uroczyste obchody tegorocznej Barbórki w GIG-PIB. Jak zawsze ważną częścią Akademii Barbórkowej była promocja doktorska i wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych.

Czytaj więcej...
Barbórka 2023 w GIG-PIB
2023-11-23
GIG-PIB laureatem konkursu Ekolaury

W kategorii Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju tegorocznej edycji konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii nagrodę otrzymało rozwiązanie opracowane przez specjalistów GIG-PIB

Czytaj więcej...
2023-11-22
Warsztaty upowszechniające rozwiązania projektu HEET II

17 listopada 2023 w Kopalni Doświadczalnej Barbara GIG-PIB miały miejsce warsztaty upowszechniające wyniki międzynarodowego projektu o akronimie HEET II

Czytaj więcej...

+ 48-32-259-2000