Mamy ponad 90 lat doświadczenia w tworzeniu technologii wspierających biznes.
NAUKA I BIZNES. RAZEM.
Co możemy zrobić dla Ciebie? Co możemy zrobić wspólnie?
Oferujemy studia z dyplomem Szkoły Głównej Handlowej oraz specjalistyczne kursy i szkolenia.
NAUKA. IMPULS DLA ROZWOJU.
Służymy najbogatszą w regionie biblioteką w zakresie górnictwa i inżynierii środowiska.
Uczestniczymy w licznych projektach kreujących technologie zgodnie z potrzebami rynku.
NAUKA I PRZEMYSŁ. SYNERGIA.
Nasz potencjał badawczy kierujemy na dostarczanie najlepszych rozwiązań dla przemysłu.
Służymy szerokim zakresem akredytowanych i notyfikowanych procedur certyfikacyjnych.
NAUKA I BIZNES. ZGODNIE Z NORMAMI.
Posiadamy 18 laboratoriów akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji.

Rozwiązania dla wielu sektorów gospodarki

Wybierz obszar, który cię interesuje

Tworzymy rozwiązania dla wielu sektorów przemysłu

Przemysł w Polsce to branża o zróżnicowanych potrzebach i wysokich wymaganiach. Od wielu lat świadczymy najwyższej jakości usługi dla biznesu oraz systematycznie poszerzamy naszą ofertę o nowe sektory przemysłu.

Zobacz ofertę

 

Nowatorskie rozwiązania dla wiodących sektorów przemysłu

Technologia opracowana w GIG jest rezultatem prowadzonych prac naukowo-badawczych, których celem jest dostarczanie autorskich rozwiązań dla wiodących sektorów przemysłu. Opracowywane przez nas nowatorskie na skalę światową rozwiązania objęte są prawem własności przemysłowej, poprzez zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP.

Poznaj nasze rozwiązania

 

Jesteśmy partnerem samorządów na terenie całego kraju

Samorządy i miasta od wielu lat korzystają z wiedzy oraz licznych rozwiązań Głównego Instytutu Górnictwa. Gama oferowanych usług rozciąga się od tradycyjnej problematyki przemysłu górniczego po ekspertyzy środowiskowe. GIG jest partnerem dla wielu samorządów na terenie całego kraju, realizując liczne projekty dla małych i dużych aglomeracji.

Zobacz usługi dla samorządów

 

Angażujemy się w zachowanie równowagi środowiska

Środowisko jest naszym wspólnym dobrem, bierzemy pełną odpowiedzialność za wpływ naszych działań na środowisko. GIG aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach, których celem jest zachowanie środowiska w stanie równowagi. Świadczymy usługi dla wielu gałęzi przemysłu oraz jednostek samorządowych. Dostarczamy rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu utworzenia dogodnego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego dla życia człowieka.

Zobacz usługi

 

Organizujemy studia podyplomowe, szkolenia oraz kursy

GIG świadczy usługi w obszarze szeroko pojętej edukacji i działań około-edukacyjnych. Organizujemy studia podyplomowe, kursy i szkolenia szyte na miarę, umożliwiamy dostęp do najbogatszych w regionie zbiorów bibliotecznych oraz wdrażamy kompleksowe rozwiązania dla przemysłu w oparciu o możliwości badawcze Kopalni doświadczalnej "Barbara".

 

 

Certyfikaty i akredytacje w GIG

GIG jest zawsze tam, gdzie jakość usług ma istotny wpływ na obszar oceny zgodności i systemów zarządzania. Certyfikacja ma weryfikować i potwierdzać spełnienie przez organizację wymogów określonych w normach. Akredytacja pozwala ocenić posiadane kompetencje oraz wiarygodność oferowanych usług.

Zobacz usługi w tym obszarze

 

Powierzchnie biurowe

Zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe w Polsce znacząco wzrasta, szczególnie w miastach regionalnych takich jak Katowice. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by dostosować posiadane powierzchnie biurowe do obecnych standardów.

Zobacz usługi w tym obszarze

 

Uniwersalny, cyfrowy skaningowy mikroskop elektronowy z przystawką EDS i napylarką HITACHI Model SU-3500N

Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) umożliwia obserwację struktury powierzchni materiałów przy powiększeniu 5-300 000x. Służy do obserwacji i charakteryzacji materiałów organicznych i nieorganicznych w skali od nanometrycznej do mikrometrycznej. Niska próżnia umożliwia obserwację próbek nieprzewodzących oraz próbek zawierających wodę bez potrzeby przygotowania preparatu. 

 

Infographic

Centrum Rozwoju KompetencjiCentrum Informacji NaukowejJednostka Oceny ZgodnościPowierzchnie biurowe w KatowicachZakłady naukowo-badawczeKD BarbaraŚląskie Centrum Radiometrii ŚrodowiskowejCentrum Czystych Technologii Węglowych - CCTWCentrum Inżynierii ŚrodowiskaCentrum Badań nad Klimatem i Odnawialnymi Źródłami Energii
roczne podyplomowe studia menadzerskie mba katowice

studia doktoranckie inżynieria środowiska górnictwo geologia inżynierska


kurs dla kandydatów na członków rad nadzroczych

Aktualności z GIG

2021-07-28
XXVIII edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, XXVIII edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne. Termin konferencji: 8-10 listopada 2021 r.

Czytaj więcej...
2021-07-26
Nowa monografia GIG

Nakładem Głównego Instytutu Górnictwa ukazała się monografia pt. „CEFRABID: Clean energy from road acoustic barriers infrastructure development”. Książka zawiera podsumowanie wyników realizacji międzynarodowego projektu o akronimie CEFRABID

Czytaj więcej...
2021-07-22
Uroczysta promocja doktorska Pana dr inż. Duong Duc Hai z Wietnamu, w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska

Dr inż. Duong Duc Hai, w dniu 11 maja 2021r obronił pracę doktorską pt.: ”Sposób poprawy produktywności eksploatacji grubych pokładów węgla kamiennego o nachyleniu ≤35o, w podziemnych kopalniach prowincji Quang Ninh”

Czytaj więcej...
2021-07-21
Warsztaty online pt. Różne perspektywy budowania potencjału Przemysłu 4.0

Spotkanie odbędzie się 29 lipca 2021 (czwartek), w godz. 09:00 – 12:00. Celem spotkania jest analiza bieżącej sytuacji oraz perspektyw budowania Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem przyjętych rozwiązań instytucjonalnych oraz dostępu do danych.

Czytaj więcej...
2021-07-21
Spotkanie warsztatowe pt. Modelowe rozwiązania w zakresie dostępu i zarządzania infrastrukturą badawczą

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 lipca 2021 (środa), w godzinach 12:00 – 14:30. Celem spotkania jest analiza stanu bieżącego oraz identyfikacja problemów i wyzwań w zakresie dostępu i zarządzania infrastrukturą badawczą i innowacyjną województwa śląskiego

Czytaj więcej...

+ 48-32-259-2000