Archiwum aktualności

2023-03-30

Sukces pracownika GIG w programie LIDER

Pan dr inż. Krzysztof Samolej ze Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG został beneficjentem XIII edycji programu LIDER


Czytaj więcej...
2023-03-27

Seminarium prezentujące dorobek naukowy profesora Józefa Dubińskiego

24 marca w Teatrze Śląskim w Katowicach odbyło się seminarium podsumowujące dorobek naukowy i pracę zawodową profesora Józefa Dubińskiego


Czytaj więcej...
2023-03-24

Debata o surowcach krytycznych w Brukseli

Debata o surowcach krytycznych z udziałem profesora Adama Smolińskiego odbyła się w Parlamencie Europejskim w Brukseli 22 marca br.


Czytaj więcej...
2023-03-14

Nowa książka nt. kopalń węgla kamiennego w Wietnamie

Nakładem wydawnictwa GIG ukazała się monografia pt. Zmiany techniczno-technologiczne i organizacyjne kopalń węgla kamiennego w Wietnamie, której autorami są Marian Turek i Duong Duc Ha


Czytaj więcej...
2023-03-09

Wymagania jakościowe dla paliw stałych – spotkanie naukowców i producentów GIG

Przedstawiciele spółek węglowych i sprzedawców węgla, naukowcy i specjaliści spotkali się 6 marca 2023 roku w GIG, by omówić kwestie związane z nowym rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska dotyczącym wymagań jakościowych dla paliw stałych


Czytaj więcej...
2023-03-02

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2023 zakończona

Zakończyła się XXXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej z aktywnym udziałem pracowników GIG


Czytaj więcej...
Fot: nettg
2023-02-28

Główny Instytut Górnictwa rozpoczął realizację projektu POMHAZ

Główny Instytut Górnictwa rozpoczął realizację projektu POMHAZ Post-Mining Multi-Hazards evaluation for land planning (Kompleksowa ocena zagrożeń na terenach pogórniczych dla potrzeb planowania przestrzennego).


Czytaj więcej...
2023-02-21

Coraz więcej badań dla branży elektroenergetycznej

W Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych oraz Laboratorium Elektroenergetycznych Systemów Sieciowych prowadzone są objęte akredytacją badania przewodów fazowych (w tym HTLS) i przewodów odgromowych z włóknami światłowodowymi OPGW oraz badania osprzętu ...


Czytaj więcej...
2023-02-08

Przedstawiciele GIG na konferencji Tureckiego Związku Pracodawców Przemysłu Górniczego MASIS

W dniach 23-25.01.2023 r., delegacja GIG uczestniczyła w konferencji zorganizowanej w Ankarze przez Turecki Związek Pracodawców Przemysłu Górniczego MASIS Maden Sanayii İşverenleri Sendikas


Czytaj więcej...
2023-02-07

Wyróżnienie w konkursie Górniczy Sukces Roku dla GIG

6 lutego 2023r. w czasie noworocznego koncertu Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej wręczone zostały nagrody w konkursie Górniczy Sukces Roku


Czytaj więcej...

+ 48-32-259-2000