BioCargo w Jastrzębskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji S.A.

27 maja 2021r. w Jastrzębskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji S.A. oficjalnie zaprezentowane zostało urządzenie BioCargo. BioCargo to nowy, przenośny system do analizy i transportu próbek biologicznych, opracowany przez naukowców z Głównego Instytutu Górnictwa.

Urządzenie umożliwia wykonanie na miejscu testu toksyczności, analizy respirometrycznej i testu optymalizacyjnego pobranej w terenie próbki (wody, ścieków, gleby), a w razie zaistnienia takiej potrzeby, dostarczenie jej do analizy laboratoryjnej, w stanie niezmienionym od momentu pobrania. Zapewnia utrzymanie stabilnych warunków tlenowych i temperaturowych oraz precyzyjną kontrolę stanu fizjologicznego i całkowite bezpieczeństwo próbek podczas transportu. Posiada autonomiczne zasilanie, pozwalające na kilkugodzinną pracę w terenie, a jego obsługa jest prosta i intuicyjna. Istnieje też możliwość zaprogramowanie dedykowanych algorytmów analitycznych, umożliwiających precyzyjną kontrolę stanu fizjologicznego różnego rodzaju próbek biologicznych. Transport ułatwia waliza podróżna na kółkach..

W początkowym zamyśle urządzenie miało być wyposażone w prosty układ pomiarowy, umożliwiający wstępne badanie aktywności oddechowej mikroorganizmów osadu czynnego, mówi doktor Marcin Głodniok, autor rozwiązania. Skala problemu okazała się jednak znacznie większa, a zakres pomiarowy zwiększono o testy toksyczności dla ścieków dowożonych jak i o test optymalizacyjny ułatwiający pracę operatorom oczyszczalni ścieków. Należy mieć na uwadze, że Unia Europejska nakłada na oczyszczalnie dotkliwe kary w przypadku odprowadzania ścieków oczyszczonych, o niesprawdzonej jakości. Rzecz dotyczyć może sporej części z prawie 3300 obiektów tego typu działających w naszym kraju. Podobne uwarunkowania dotyczą również gmin, które mają obowiązek kontroli użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dotychczas wszelkiego rodzaju próbki biologiczne dostarczane były do laboratoriów w woreczkach bądź innych pojemnikach, które nie zawsze gwarantują właściwe warunki transportu. Może to powodować przekłamania wyników badań, skutkujące trudnościami w ocenie prawidłowości funkcjonowania oczyszczalni i tym samym skuteczną kontrolę jakości odprowadzanej wody. Analizator BioCargo to produkt przygotowany do komercjalizacji w ścisłej współpracy z katowicką firmą Emag-Serwis Sp. z o.o. Jest polskim wynalazkiem „made in Silesia”. Urządzenie przetestowane zostało w Jastrzębskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Z Głównym Instytutem Górnictwa współpracujemy już ponad 20 lat. Zespół naukowców Zakładu Ochrony Wód GIG w Katowicach pod kierownictwem kiedyś dr Jana Bondaruka, a obecnie dr Pawła Zawartki wielokrotnie przychodził nam z pomocą w trudnych chwilach. Niestandardowe rozwiązania problemów, kompleksowe spojrzenie na zadanie, współpraca otwarta na dialog i słuchanie klienta są ich szczególnymi cechami. Niedawno zakończyliśmy kolejny etap realizacji zadania wpisującego się w gospodarkę cyrkulacyjną, której efektem jest stworzenie opatentowanej technologii do produkcji granulatów nawozowych. Dlatego bardzo cieszę się, że możemy być świadkiem wdrażania kolejnego wynalazku śląskich naukowców, jakim jest urządzenie BioCargo, które może być świetnym narzędziem ostrzegawczym przed toksycznymi ściekami dla naszych oczyszczalni ścieków. Dla mnie osobiście zaskakującym rozwiązaniem jest fakt, że głównym odczynnikiem używanym, w tym urządzeniu jest osad czynny – mówi Tadeusz Pilarski Prezes Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Zapraszamy na stronę urządzenia: https://biocargo.eu/

+ 48-32-259-2000