Laboratorium Elektroenergetycznych Systemów Sieciowych GIG będzie badać odporność na "taniec" przewodu

Galopowanie przewodów, nazywane też tańcem przewodów to niebezpieczne zjawisko związane z faktem, że wiatr powoduje powstanie drgań samowzbudnych przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych. W Laboratorium Elektroenergetycznych Systemów Sieciowych GIG powstało stanowisko do wzbudzania różnego rodzaju drań, które wykorzystywane jest również do analizy gallopingu (galloping test).

Drgania wywołane galopowaniem linii to najbardziej niebezpieczny rodzaj drgań w napowietrznych liniach elektroenergetycznych. Mogą spowodować zbliżanie przewodów, uszkodzenia przewodów izolatorów i słupów, dlatego istnieje potrzeba laboratoryjnego symulowania tego zjawiska oraz oceny jego wpływu na trwałość przewodów i innych elementów elektroenergetycznych linii napowietrznych. Szczególnie niekorzystny wpływ mogą mieć te drgania na przewody odgromowe z włóknami światłowodowymi tzw. przewody OPGW.
 
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że badanie odporności na "taniec" przewodu nie jest wykonywane przez żadne laboratorium europejskie. Badania takie wykonują jedynie laboratoria chińskie oraz laboratorium Kinetrics w Kanadzie.

Normy i specyfikacje techniczne wielu operatorów systemów przesyłowych nakładają na producentów przewodów obowiązek testowania odporności przewodów i osprzętu na zjawisko galopowania, mówi dr inż. Mariusz Szot, Kierownik Laboratorium. Najczęściej narzuca się, że badaniom powinien być poddany odcinek przewodu o długości minimum 35 metrów oraz przy odpowiednim naciągu, częstotliwości drgań i amplitudzie drgań. Należy pamiętać, że taniec przewodu jest drganiem o bardzo niskich częstotliwościach z zakresu od 0,1 do 1 Hz, a to wymaga wykonania przynajmniej 100 tysięcy cykli, a więc są to bardzo czasochłonne badania.

Kryteriami oceny jest jak najmniejsza zmiana tłumienności włókien światłowodowych, brak jakichkolwiek uszkodzeń elementów przewodu i brak jakichkolwiek uszkodzeń osprzętu, współpracującego z przewodem.

Laboratorium Elektroenergetycznych Systemów Sieciowych GIG to nowe laboratorium, które powstało w GIG w odpowiedzi na zwiększone potrzeby producentów krajowych i zagranicznych w zakresie testowania osprzętu stosowanego w liniach elektroenergetycznych. Wchodzi w skład Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG.

Z końcem września Laboratorium Elektroenergetycznych Systemów Sieciowych przeszło z wynikiem pozytywnym audyt Polskiego Centrum Akredytacji w części zakresu normy dotyczącej badań przewodów OPGW. Akredytacja będzie sukcesywnie rozszerzana, w miarę realizacji dostaw aparatury badawczej i przeprowadzania niezbędnych do tego procesu badań porównawczych. Celem jest, aby w ciągu kilku miesięcy była możliwość wykonywania wszystkich badań mechanicznych i optycznych, W przypadku badań zwarciowych i wyładowań atmosferycznych, będzie prowadzona współpraca z wyspecjalizowanymi w tym zakresie krajowymi Instytutami badawczymi, tak aby klienci otrzymywali sprawozdanie obejmujące komplet badań typu wymaganych normami.

+ 48-32-259-2000