Strategia

Strategia Głównego Instytutu Górnictwa to zespół racjonalnie zaprogramowanych i wzajemnie powiązanych działań w sferze naukowej i badawczej, organizacyjnej, technicznej i ekonomicznej odnoszących się do funkcjonowania Instytutu w przyszłości i ujętych w komplementarne plany oraz programy, które mają zapewnić realizację następujących celów:

  • doskonalenie badań naukowych oraz prac rozwojowych i usług oraz innej działalności Instytutu,
  • stałe podnoszenie efektywności działania Instytutu,
  • pełnienie funkcji instytutu doradczego dla władz państwowych i samorządowych,
  • zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz ochrony środowiska.

Dyrektor
Głównego Instytutu Górnictwa
prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
13.08.2018 r.

+ 48-32-259-2000