TCS AH – Zadanie finansowane w ramach budżetu państwa w ramach programu pod nazwą „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”

TCS AH węzeł tematyczny dla zagrożeń antropogenicznych

 

          

 

Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”

 

Projekt „TCS AH (Thematic Core Services Anthropogenic Hazard) węzeł tematyczny dla zagrożeń antropogenicznych”, otrzymał finansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”, w wysokości 4 075 642 zł w okresie 2021-2023. Projekt realizuje konsorcjum: Instytut Geofizyki PAN - koordynator, Główny Instytut Górnictwa i Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH

TCS AH reprezentuje jedną z dziesięciu dziedzin w EPOS. W skład TCS AH wchodzi 13 instytucji z 8 krajów Europy. Misją konsorcjum TCS AH, jest integracja danych i aplikacji programowych służących badaniom zagrożeń sejsmicznych i innych geofizycznych spowodowanych eksploatacją zasobów ziemi. Zasoby techniczne TCS AH to centra danych połączone z serwerem systemu - platformą EPISODES. Największe centrum danych jest aktualnie w IGF PAN, GIG dostarcza przetworzone informacje z całego obszaru Górnego Śląska, a platforma EPISODES (https://tcs.ah-epos.eu/) znajduje się na infrastrukturze IT ACK Cyfronet AGH. Tym samym wnioskodawcy zarządzają częścią europejskich infrastruktur badawczych ESFRI. Projekt TCS AH, który otrzymał finansowanie MEiN realizuje powyższe założenia poprzez aktywności w czterech zadaniach: Zarządzanie i Koordynacja TCS AH, Integracja TCS-ICS, Upowszechnianie wiedzy i promocja, Platforma EPISODES oraz Centra Danych. Epizody są tutaj rozumiane jako zbiór skorelowanych w czasie danych geofizycznych, technicznych i innych istotnych danych, które w kompleksowy sposób wiążą sejsmiczność antropogeniczną z jej źródłem.

Bazą projektu jest udział IGF PAN i pozostałych wymienionych instytucji w międzynarodowym projekcie „System Obserwacji Płyty Europejskiej - konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (EPOS ERIC). Kierowany przez Pana Profesora Stanisława Lasockiego EPOS TCS AH, realizuje zadania wynikające z udziału w projekcie EPOS ERIC (European Plate Observing System - European Research Infrastructures Consortium). EPOS ERIC również współfinansuje aktywności TCS AH.

Kierownikiem projektu w części odpowiedzialnej przez GIG jest prof. Grzegorz Mutke. Do zadań merytorycznych realizowanych przez Instytut należą:

  • budowa Centrum Danych E-node w GIG, dotyczących geozagrożeń antropogenicznych na terenach górniczych i pogórniczych Górnego Śląska,
  • opracowanie danych i opisów do epizodów badawczych Multidisciplinary Upper Silesian Episdes (MUSE), przygotowywanych na platformę EPISODES.
  • uaktualnianie i rozwój epizodów MUSE i USCB (life episodes) o nowe dane sejsmiczne, grawimetryczne i geodezyjne uzyskiwane z infrastruktury zbudowanej w ramach projektów EPOS

Projekt „TCS AH (Thematic Core Services Anthropogenic Hazard) węzeł tematyczny dla zagrożeń antropogenicznych” jest kolejnym wsparciem krajowym aktywności polskich zespołów naukowych w programie EPOS, po projektach „IS-EPOS - Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS”, „EPOS - System obserwacji Płyty Europejskiej - EPOS-PL” i „EPOS - System obserwacji Płyty Europejskiej - EPOS-PL+” i kolejnym w którym uczestniczy Główny Instytut Górnictwa. Epizody MUSE, USCB i inne znajdujące się na platformie TCS AH/ EPISODES, będą służy lepszemu poznaniu zagrożeń antropogenicznych wynikających z eksploatacji zasobów naturalnych ziemi, poprawie bezpieczeństwa ludzi zamieszkujących tereny górnicze i pogórnicze oraz w edukacji i w nauce.

>> Więcej informacji o projekcie

 

 

+ 48-32-259-2000