ATLANTIS

Interdyscyplinarne studium wykonalności dla hybrydowego układu magazynowania nadwyżek energii w elektrowni szczytowo-pompowej w odkrywkowych kopalniach węgla

          

 

Projekt o akronimie ATLANTIS, pt. „Interdyscyplinarne studium wykonalności dla hybrydowego układu magazynowania nadwyżek energii w elektrowni szczytowo - pompowej w odkrywkowych kopalniach węgla” to międzynarodowe przedsięwzięcie, dofinansowane ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) na podstawie Porozumienie grantowego nr 101034022 — ATLANTIS — RFCS-2020, z dnia  15.06.2021 r. (Zadanie to jest również finansowane za środków budżetu państwa)

Projekt realizuje konsorcjum składające się z 6 partnerów:

  • Helmholtz Zentrum Potsdam Deutschesgeoforschungszentrum (GFZ) – Niemcy– koordynator,
  • Główny Instytut Górnictwa (GIG) – Polska,
  • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH) – Grecja.
  • PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC) – Grecja,
  • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK) – Polska
  • Technische Universitat Berlin (TUB) – Niemcy.

PPC i PGE GiEK to partnerzy przemysłowi.

Czas realizacji projektu:
01.09.2021 - 31.08.2024

Opis projektu:
Planowana likwidacja wydobycia węgla brunatnego w Europie wymaga innowacyjnych i ekonomicznych strategii wspierania regionów węglowych w okresie przejściowym. Głównym założeniem projektu ATLANTIS jest ocena możliwości wykorzystania likwidowanych odkrywkowych kopalń węgla brunatnego do budowy instalacji hybrydowego magazynowania energii w układach szczytowo-pompowych (HPHS). Analizy i badania w projekcie będą dotyczyć dwóch europejskich odkrywkowych kopalni węgla brunatnego: w Polsce (Bełchatów) oraz w Grecji (Amynteo-Ptolemais). Wykorzystanie istniejącej infrastruktury geotechnicznej kopalni do magazynowania nadwyżek energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych jest zgodne z europejską strategią Zielonego Ładu. Wdrożenie tego typu rozwiązań przyczyni się do stabilizacji regionalnego rynku pracy oraz do podniesienia bezpieczeństwa dostaw energii.

Cele projektu:
Głównym celem ATLANTIS jest opracowanie studium wykonalności technicznej i ekonomicznej lokalizacji HPHS w kopalniach odkrywkowych.

Kierownik projektu w GIG :

Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza
dr Krzysztof Kapusta
e-mail: kkapusta@gig.eu
tel. 32 3246 535

 

+ 48-32-259-2000