Nagrody uzyskane w 2024 roku

  • „Platynowa Statuetka Lidera Polskiego Biznesu” przyznany przez Business Centre Club za dobre wyniki finansowe Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego, (Warszawa, 27 stycznia 2024r.).
  • Nagroda  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2023 w kategorii Ekologia za rozwiązanie pod nazwą „Kruszywo syntetyczne z odpadów niebezpiecznych”, w kategorii Innowacyjność, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 12.02.2024r.).

 

+ 48-32-259-2000