Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku

Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku

Tytuł projektu:
Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku

Skład konsorcjum:

 • Miasto Rybnik (lider projektu),
 • Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Jastrzębska Spółka Węglowa SA
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa.

Cel projektu:
Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży górniczej i przeróbki poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności.

Działania w projekcie:

Sfinansowane zostanie utworzenie 9 pracowni, w tym:

 • pracownia systemów górniczych (system metanometryczny, system DGT, centralne sterowanie),
 • pracownia mechaniczna,
 • pracownia sterowników PLC,
 • pracownia hydrauliki siłowej,
 • pracownia napędu elektrycznego,
 • pracownia robotyki,
 • pracownia rysunku technicznego,
 • pracownia elektropneumatyki,
 • pracownia VR.

Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.  Zakupione wyposażenie będzie odpowiadać rozwiązaniom aktualnie stosowanym w górnictwie węgla kamiennego dotyczącym zasilania oraz programowania i sterowania procesem technologicznym przy wydobywania węgla kamiennego. Zainstalowane zostaną urządzenia i systemy monitorowania zagrożeń naturalnych, monitorowania procesu technologicznego oraz łączności telefonicznej, głośnomówiącej, dyspozytorskiej i alarmowo-rozgłoszeniowej.

Finansowanie:
Projekt jest dofinansowany z Krajowego Planu Odbudowy, jego budżet wynosi 11 mln zł.

+ 48-32-259-2000