CoalHeritage

Ochrona i promocja dziedzictwa górnictwa węglowego jako spuścizny kulturowej Europy

This project has received funding from the Research Fund for Coal and Steel under Grant Agreement No 101112138 — CoalHeritage

Akronim:
CoalHeritage

Tytuł:
Ochrona i promocja dziedzictwa górnictwa węglowego jako spuścizny kulturowej Europy

Czas realizacji projektu:
01.07.2023 - 30.06.2025

Koordynator projektu:
CERTH – Grecja

Kierownik projektu w GIG - PIB:
dr inż. Robert Hildebrandt
e-mail: rhildebrandt@gig.eu
tel: +32 3246666

Opis:
Celem projektu jest utworzenie międzyregionalnej sieci mającej na celu ochronę i promocję dziedzictwa węglowego w regionach pogórniczych, jak również opracowanie najlepszych strategii dążących do uznania danej kopalni za obiekt dziedzictwa narodowego.
Projekt pozwoli na:

  • opracowanie międzyregionalnej sieci chroniącej i promującej dziedzictwo węglowe,
  • promocję metodologii i strategii pozwalającej na uznanie innych typów kopalni za dziedzictwo narodowe,
  • upowszechnianie informacji zwartych w wirtualnej mapie lub aplikacji szerszemu gronu odbiorców.       

Konsorcjum projektowe składa się z następujących partnerów:

  • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH), Grecja – Koordynator
  • INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ (KOMAG)
  • PREMOGOVNIK VELENJE DOO (PV), Słowenia
  • GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA – PIB, Polska
  • BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM), Francja
  • DMT-GESELLSCHAFT FUR LEHRE UND BILDUNG MBH (DMT), Niemcy

 

Oficjalna strona projektu CoalHeritage: https://coalheritageproject.eu/

 

+ 48-32-259-2000