DD-MET

Nowoczesna strategia odmetanowania wykorzystująca technikę podziemnych wierceń kierunkowych w celu zapobiegania zagrożeniom i ograniczania emisji gazów cieplarnianych

Nr projektu: 847338

Program: RFCS (Fundusz Badawczy Węgla i Stali)

Czas realizacji projektu: 01.07.2019 – 31.12.2023

Kierownik projektu w GIG:
mgr inż. Bartłomiej Jura
Kopalnia Doświadczalna „Barbara” GIG
Tel: +32 32 46 666

Partnerzy projektu:

  • INSTYTUT NAFTY I GAZU - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
  • GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
  • UNIVERSIDAD DE OVIEDO
  • POLSKA GRUPA GORNICZA
  • IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE
  • FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTIONOF SCIENCE INSTITUTE OF COMPREHENSIVE EXPLOITATION OF MINERAL RESOURCES RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

Opis projektu:
Podstawowym celem projektu DD-MET jest prezentacja zastosowania odwiertu kierunkowego o dużym zasięgu, wykonanego nad eksploatowanymi pokładami węgla, jako nowatorskiej technologii odmetanowania w górnictwie ścianowym węgla. Projekt ma na celu zademonstrowanie alternatywnej technologii odmetanowania (niestosowanej w Europie), która przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i produktywności kopalń, zmniejszenia emisji metanu oraz kosztów ograniczania zagrożeń. Projekt będzie realizowany w Polsce i w Rosji. Wdrożenie proponowanej technologii będzie wspierane badaniami (eksperymenty laboratoryjne, modelowanie numeryczne i szeroko zakrojone badania terenowe) w celu zapewnienia dostosowania do warunków terenowych i optymalizacji technologii. Cel, jakim jest wykonanie dwóch terenowych instalacji pilotowych w różnych warunkach geologicznych i górniczych w największych polskich i rosyjskich zagłębiach węgla kamiennego, zapewni możliwość porównania wyników poszczególnych zadań i sprawi, że technologia ta stanie się jeszcze bardziej wiarygodna i uniwersalna. W ramach projektu opracowana zostanie opłacalna i przyjazna dla środowiska technologia odmetanowania podczas eksploatacji pokładów węgla z wykorzystaniem kierunkowych odwiertów w kopalniach. Założenia projektu zostaną potwierdzone w terenie i w rezultacie zostaną opracowane najlepsze praktyki obejmujące aspekty techniczne, technologiczne, środowiskowe i ekonomiczne, które powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu proponowanej technologii odmetanowania

+ 48-32-259-2000