DRONE EXPERT

DRONE EXPERT – szkolenia specjalistyczne dla uczniów i studentów

DRONE EXPERT – szkolenia specjalistyczne dla uczniów i studentów

Okres realizacji:
01.05.2020r. – 30.04.2023r.

Umowa nr CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002209

Kierownik Projektu
mgr Szymon Łagosz
e-mail: slagosz@gig.eu
tel. 32 259 21 90

Opis projektu:
Celem głównym projektu jest lepsze dopasowywanie systemu kształcenia i szkolenia uczniów szkół średnich i studentów szkół wyższych (z obszaru objętego wsparciem) - do potrzeb polsko-czeskiego rynku pracy z obszaru transgranicznego oraz ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Zajęcia w szkołach będą uzupełnione o oczekiwane przez pracodawców, dodatkowe umiejętności poparte stosownymi certyfikatami. Wszystkie działania podjęte w ramach projektu mają na celu wzmocnienia pozycji osób wchodzących na transgraniczny rynek pracy oraz upowszechnienie wiedzy i umiejętności do prowadzenia badań i prac badawczo-usługowych, związanych z wykorzystaniem UAV. Taka nowa jakość szkoleń z wykorzystująca nowoczesne narzędzia informatyczne realizuje również podstawowy cel prac rozwojowych, których zadaniem jest tworzenie zmienionych, ulepszonych procesów lub usług.

Informacja o źródłach finansowania:
Projekt realizowany przez Główny Instytut Górnictwa i Uniwersytet Techniczny w Ostrawie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu: Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

 

+ 48-32-259-2000