GREEN-LOOP

Zrównoważone systemy produkcyjne w zakresie nowych materiałów biopochodnych

 

 

 

 

Czas realizacji projektu:
01.09.2022 r. – 31.08.2025 r.

Koordynator projektu:
Luis Enrique Acevedo
(IDENER RESEARCH & DEVELOPMENT AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO  - Hiszpania)

Kierownik projektu w GIG:
dr inż. Mariusz Kruczek
Zakład Ochrony Wód
e-mail: mkruczek@gig.eu
tel. 32 259 22 07

Opis:
Projekt GREEN-LOOP prezentuje koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym w ujęciu biogospodarki oraz przedstawia korzyści biznesowe wynikające z przekształcenia modelu gospodarki linearnej w cyrkularna. Koncepcja projektu bazuje na nowatorskich rozwiązaniach promujących ograniczenie zużycia oraz zastąpienie zasobów nieodnawialnych na rzecz biomateriałów (biokompozytów). Głównym celem projektu GREEN-LOOP jest opracowanie i optymalizacja produktowa 3 innowacyjnych biomateriałów i biokomponentów (wielofunkcyjne płyty gumowe o odporności na ogień i wibracje, bioplastyczne zamknięcia, łożyska z kompozytów drzewnych), które stanowiły będą alternatywny, przyjazny środowisku surowiec dla sektorów przemysłowych tj. budownictwa, przemysł ciężki, spożywczy, opakowań, itp. W ramach projektu dla każdego z opracowanych biomateriałów/biokompozytów przeprowadzona zostanie optymalizacja łańcuchów wartości obejmująca każdy etap życia produktu, tj. od momentu wytworzenia surowca do końca życia produktów (EoL). W przypadku produktów biologicznych (biomateriałów) szczególnym wyzwaniem jest przedłużenie ich życia poprzez wprowadzanie ich w tzw. kaskadowe cykle obiegu- recyklingu. W ramach projektu celem zwiększenia wydajności systemu recyklingu, a tym samym ograniczenia ilości odpadów, linie produkcyjne będące przedmiotem analizy zostaną wyposażone w elementy systemu AI (artificial intelligence, AI), umożliwiającego dostosowanie układu do produkcji nowych ulepszonych biokomponentów. Zastosowanie technologii opartej na ultradźwiękach służyć ma usprawnieniu produkcji ligniny i kauczuku, a modyfikacje z zastosowaniem mikrofal przyczynią się do optymalizacji procesu produkcji bioplastiku w szczególności na etapie formowania wtryskowego i utwardzania kompozytów drzewnych. Zgodnie z założeniem projektowym, rezultaty prac będą stale monitorowane i prezentowany na wirtualnej platformie, która obejmuje ocenę KPI, optymalizację biznesową w czasie rzeczywistym, a także zapewni dostęp do szkoleń (webinaria) i materiałów promujących wyniki projektu, a zarazem zwiększających świadomość ekologiczną społeczeństwa

Konsorcjum projektowe składa się z następujących partnerów:

 1. IDENER RESEARCH & DEVELOPMENT AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO (Hiszpania) -koordynator:
 2. Partnerzy: KEMIJSKI INSTITUT (Słowenia),
 3. ZAVOD ZA GRADBENISTVO SL (Słowenia),
 4. FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV (Niemcy),
 5. LABRENTA SRL (Włochy),
 6. MIXCYCLING SRL SOCIETA BENEFIT (Włochy),
 7. NEROSUBIANCO SRL (Włochy),
 8. GERACE MARIA CATERINA (Włochy),
 9. IRIS TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA (Hiszpania),
 10.  GŁOWNY INSTYTUT GÓRNICTWA (Polska),
 11. RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN (Niemcy),
 12. AUSTRIAN STANDARDS INTERNATIONAL -STANDARDISIERUNG UND INNOVATION (Austria),
 13. INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE (Portugal),
 14.  AXIA INNOVATION UG (Niemcy),
 15. ASOCIACION DE INVESTIGACION METALURGICA DEL NOROESTE (Hiszpania),
 16. NCC OPERATIONS LIMITED (Zjednoczone Królestwo),
 17. UNIVERSITY OF BRISTOL (Zjednoczone Królestwo)

+ 48-32-259-2000