GreenJOBS

Wykorzystanie przewagi konkurencyjnej kopalń wycofywanych z eksploatacji w celu maksymalizacji tworzenia wysokiej jakości „zielonych” miejsc pracy”

Akronim:
GreenJOBS

Tytuł:
Wykorzystanie przewagi konkurencyjnej kopalń wycofywanych z eksploatacji w celu maksymalizacji tworzenia wysokiej jakości „zielonych” miejsc pracy”

Czas realizacji projektu:
01.07.2022 - 31.12.2025

Koordynator projektu:
Uniwersytet w Oviedo, Hiszpania

Kierownik w GIG:
dr hab. inż. Alicja Krzemień, prof. GIG
Zakład Technologii Eksploatacji, Tąpań i Oceny Ryzyka
e-mail: akrzemien@gig.eu
tel: +32 2592556

Opis:
Założeniem projektu Green JOBS jest wskazanie optymalnych scenariuszy zmiany przeznaczenia wycofywanych z eksploatacji kopalń węgla kamiennego, pozwalających na opracowanie innowacyjnych modeli biznesowych. Scenariusze analizowane w ramach projektu będą opierały się na odnawialnych źródłach energii oraz założeniach gospodarki o obiegu zamkniętym, promując zrównoważony rozwój gospodarczy oraz tworząc nowe miejsca pracy dla załogi kopalń. Dla realizacji projektu GreenJOBS planuje się wykorzystać pięć konkurencyjnych przewag jakie stwarzają likwidowane kopalnie węgla: (1) woda kopalniana jako zasób geotermalny; (2) zdolność odprowadzania energii elektrycznej do sieci z  wykorzystaniem istniejącej infrastruktury; (3) obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych o dużej powierzchni (duże hałdy) do budowy farm fotowoltaicznych; (4) infrastruktura do budowy podziemnych elektrowni szczytowo-pompowych z wykorzystaniem cieczy o zwiększonej gęstości (cieczy gęstych); oraz (5) odpady z procesu przeróbki węgla do wykorzystania w produkcji cieczy gęstych, a także wykorzystanie odpadów wydobywczych do produkcji substytutów gleb do rekultywacji terenów pogórniczych.

Konsorcjum projektowe składa się z następujących partnerów:

  1. UNIVERSIDAD DE OVIEDO, Hiszpania
  2. GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Polska
  3. FUNDACION ASTURIANA DE LA ENERGIA, Hiszpania
  4. DMT-GESELLSCHAFT FUR LEHRE UND BILDUNG MBH, Niemcy
  5. MAGELLAN & BARENTS SL, Hiszpania,
  6. WEGLOKOKS KRAJ SPÓŁKA AKCYJNA, Polska,
  7. HULLERAS DEL NORTE SA, Hiszpania,
  8. PREMOGOVNIK VELENJE, Słowenia.

Strona internetowa: www.greenjobsproject.eu

+ 48-32-259-2000