H2GEO

Nowa technologia wytwarzania wodoru i kompozytów geopolimerowych z odpadów pogórniczych

This project has received funding from the Research Fund for Coal and Steel under Grant Agreement No 101112386-H2GEO

Akronim:
H2GEO

Tytuł:
Nowa technologia wytwarzania wodoru i kompozytów geopolimerowych z odpadów pogórniczych

Czas realizacji projektu:
01.07.2023 - 30.06.2026

Koordynator projektu:
INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ KOMAG, Polska

Kierownik projektu w GIG - PIB:
dr inż. Joanna Całus-Moszko
e-mail: jmoszko@gig.eu
tel: +32 259 21 15

Opis:
Obecna sytuacja na rynku paliw, związana głównie z wojną na Ukrainie, może spowodować przerwy w dostawach paliw oraz inne surowców, w tym materiałów budowlanych. W ramach projektu planowane jest opracowanie kompleksowej technologii zagospodarowania składowisk odpadów wydobywczych. Główny ideą projektu jest wykorzystanie wydzielonych frakcji mineralnych i popiołów lotnych do produkcji kompozytów geopolimerowych. Planowane jest wykorzystanie CO2 jako nośnika procesu w produkcji kompozytów. Kolejnym ważnym aspektem projektu jest określenie możliwości pozyskiwania wodoru ze zgazowania frakcji energetycznych. Wysokiej jakości surowce do produkcji geopolimerów
i wodoru zapewni zastosowanie innowacyjnego mobilnego separatora do przetwarzania odpadów wydobywczych. Projekt umożliwi wykonanie instalacji przyjaznych środowisku
i ekonomicznie uzasadnionych, wykorzystujących materiał pochodzący z wybranego składowiska odpadów pogórniczych. Osiągnięcie głównego celu projektu będzie możliwe dzięki realizacji celów pośrednich, w tym rozwoju technologii dedykowanych do produkcji geopolimerów i wodoru.

Konsorcjum projektowe składa się z następujących partnerów:

  • INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ KOMAG, Polska – Koordynator
  • GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA – PIB, Polska
  • USTAV STAVEBNICTVA A ARCHITEKTURY SLOVENSKEJ AKADEMIE, Słowacja
  • INSTYTUT TECHNOLOGII PALIW I ENERGII, Polska
  • VSB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA, Republika Czeska
  • POLITECHNIKA WROCLAWSKA, Polska
  • HALDEX SPOLKA AKCYJNA S.A., Polska
 
Oficjalna strona projektu H2GEO   https://h2geo.komag.eu/

+ 48-32-259-2000