HealingPlaces

Doskonalenie zarządzania środowiskowego dla zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczych i dziedzictwa miejscowości i regionów uzdrowiskowych Europy Środkowej jako siły napędowej rozwoju lokalnego i regionalnego

 

Numer i akronim projektu: CE1308 HealingPlaces

Tytuł projektu: Enhancing environmental management capacities for sustainable use of the natural heritage of Central European SPA towns and regions as the driver for local and region al development.

Tytuł w j. polskim: Doskonalenie zarządzania środowiskowego dla zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczych i dziedzictwa miejscowości i regionów uzdrowiskowych Europy Środkowej jako siły napędowej rozwoju lokalnego i regionalnego.

Czas trwania projektu: 01.04.2019 – 31.03.2022

Kierownik projektu:
mgr Małgorzata Markowska
Zakład Ochrony Wód
e-mail: mmarkowska@gig.eu
tel.: 32 259 22 07

Założenia i cel projektu:
Dziedzictwo naturalne, w tym naturalne zasoby wód mineralnych i gorących źródeł są dobrze znaną cechą wspólną dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Ich potencjał jest szeroko wykorzystywany w dużej liczbie miejscowości uzdrowiskowych, które stanowią bardzo ważny element dziedzictwa kulturowego, bazującego na silnych walorach przyrodniczych, a także lokalnej i regionalnej gospodarki w sektorach ochrony zdrowia, wellness i turystyki.
Wspólnym wyzwaniem dla uzdrowisk Europy Środkowej jest zrównoważone zarządzanie zasobami wód mineralnych i termalnych, w szczególności redukcja presji związanych z rozwojem gospodarczym i miejskim, masową turystyką i beztroską polityką sektorową. Projekt HealingPLaces planuje pomóc w odpowiedzi na przedmiotowe wyzwania.

Celem projektu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miejscowości i regionów uzdrowiskowych, przy jednoczesnej ochronie unikalnych zasobów, które stanowią ich podstawę. Zostanie to osiągnięte poprzez poszerzenie wiedzy i świadomości na temat wpływu różnych czynników na zasoby wód podziemnych oraz poprzez zbudowanie wieloterytorialnych modeli zarządzania cennymi zasobami naturalnymi uzdrowisk. Kluczowym elementem projektu będzie budowa wspólnego, innowacyjnego i internetowego narzędzia do oceny zagrożeń i presji na zasoby wód termalnych i mineralnych, które będzie mogło stanowić wsparcie w procesie podejmowania decyzji. Wymiana doświadczeń oraz realizacja dedykowanych działań pilotażowych doprowadzi do opracowania zintegrowanej strategii zrównoważonego rozwoju SPA. Projekt prowadzi do bezpośrednich rezultatów poprzez wdrażanie opracowanych działań w skali lokalnej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie jednostek samorządu lokalnego i regionalnego oraz agencji rozwoju związanych z obszarami uzdrowisk, a także jednostek naukowych z Polski, Austrii, Chorwacji, Czech, Słowenii, Węgier i Włoch. Główny Instytut Górnictwa pełni rolę Partnera Wiodącego.

Partnerzy projektu:

 • Główny Instytut Górnictwa (PL)
 • Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego (PL)
 • Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (HU)
 • Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH (AT)
 • BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (HU)
 • Grad Križevci (HR)
 • RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, svetovanje in razvoj, d.o.o..(SI)
 • Mendelova univerzita v Brně (CZ)
 • Langhe Monferrato e Roero Società Consortile a r.l. Agenzia di sviluppo del territorio (IT)
 • Polo Tecnologico di Pordenone SCPA (IT)

Partnerzy stowarzyszeni:

 • Toplice Sveti Martin d.d. (HR)
 • Comune di Montegrotto Terme (IT)
 • Comune di Abano Terme (IT)
 • Gestione Unica del bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei (IT)
 • Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu (CZ)

Strona internetowa projektu:
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/HealingPlaces.html

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE

+ 48-32-259-2000