HEET II

Innowacyjny, wysokowydajny system zasilania maszyn i urządzeń, podnoszący poziom bezpieczeństwa pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych

This project has received funding from the Research Fund for Coal and Steel under Grant Agreement No 899469   

Projekt o akronimie HEET II, pt.” Innowacyjny, wysokowydajny system zasilania maszyn i urządzeń, podnoszący poziom bezpieczeństwa pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych, to międzynarodowe przedsięwzięcie, dofinansowane ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) na podstawie Porozumienie grantowego nr 899469-HEET II-RFCS-2019, z dnia 28.05.2020r. (Zadanie to jest również finansowane za środków budżetu państwa).

Projekt HEET II jest realizowany przez konsorcjum międzynarodowe, w skład którego wchodzą:

  • INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ KOMAG
  • POLITECHNIKA SLASKA
  • GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
  • RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN, Niemcy
  • SWE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
  • UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI, Rumunia
  • JSW INNOWACJE SPOLKA AKCYJNA

Czas realizacji projektu:
01.07.2020 - 31.12.2023

Opis projektu:

Głównym celem projektu HEET II jest opracowanie, wykonanie i przetestowanie innowacyjnego systemu zasilania urządzeń działających w środowisku potencjalnie wybuchowym, takim jak kopalnia węgla kamiennego dla poprawy standardu pracy górników oraz bezpieczeństwa energetycznego w kopalniach. Proponowany system będzie się składał z czterech kluczowych podsystemów, które mogą być wykorzystane w przyszłości jako całość, bądź też autonomiczne systemy w zależności od zapotrzebowania.

Zaprezentowane w ramach projektu rozwiązania charakteryzować się będą dużą nowoczesnością i pozwolą nie tylko na modernizację technologii stosowanych w górnictwie, ale również zastosowanie w innych gałęziach przemysłu, gdzie przesył energii obarczony jest ryzykiem wybuchu.

Kierownik projektu w GIG:
dr inż. Robert Hildebrandt
e-mail: rhildebrandt@gig.eu
tel: +32 3246666

Strona projektu:
www.heet2.komag.eu

 

+ 48-32-259-2000