HYCOSS

Badania i rozwój kluczowych technologii i procesów dla produkcji wysokoenergetycznego paliwa węglowodorowego z osadów ściekowych na drodze upłynniania hydrotermalnego i katalitycznego uszlachetnienia produktów

          

W ramach II polsko chińskiego konkursu bilateralnego (współpraca dwustronna) GIG uzyskał finasowanie projektu pod nazwą „Badania i rozwój kluczowych technologii i procesów dla produkcji wysokoenergetycznego paliwa węglowodorowego z osadów ściekowych na drodze upłynniania hydrotermalnego i katalitycznego uszlachetnienia produktów” (ang: Research and development of key technologies and system processes for the production of high energy density hydrocarbon fuel from sewage sludge via hydrothermal liquefaction coupled with catalytic upgrading), akronim HYCOSS.

Głównym celem projektu jest rozwój technologii hydrotermalnego upłynniania (HTL) osadów ściekowych ukierunkowany na maksymalny uzysk biooleju o określonym składzie jakościowym. Proces upłynniania hydrotermalnego osadów ściekowych jest innowacyjnym sposobem zagospodarowania tego rodzaju odpadów, pozwalającym na odzysk z osadów energii w postaci biopaliw ciekłych II generacji oraz innych wartościowych surowców bazowych dla tzw. zielonej chemii Jak dotąd proces ten nie doczekał się statusu technologii przemysłowej. Główną barierą jest rozwiązanie szeregu zagadnień związanych przede wszystkim z możliwością ukierunkowania procesu na uzysk produktów finalnych o określonym składzie chemicznym oraz z przeniesieniem procesu z trybu wsadowego (batch) do procesu realizowanego w trybie ciągłym.

Cele szczegółowe realizacji projektu HYCOSS to opracowanie katalizatorów, pozwalających na selektywne otrzymywanie określonych grup związków chemicznych - prekursorów biopaliw i uszlachetnianie produktów, optymalizacja procesu w różnej skali oraz zwiększenie skali procesu realizowanego w trybie ciągłym. Oryginalność i innowacyjność planowanych prac badawczych polega ponadto na podjęciu zagadnienia waloryzacji produktów ubocznych HTL, szczególnie tych powiązanych z możliwością odzysku fosforu, co wpisuje się w wyzwania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Kierownik projektu:

Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza
dr Krzysztof Kapusta
e-mail: kkapusta@gig.eu
tel. 32 3246 535

 

Okres realizacji projektu 36 miesięcy

 

Planowany termin rozpoczęcia projektu:1 lipca 2021 r.

Prace badawczo-rozwojowe realizowane będą na próbach miejskich osadów ściekowych o zróżnicowanej charakterystyce fizykochemicznej, pochodzących z wybranych lokalizacji z krajów tworzących partnerstwo projektu - Polski i Chin.

Projekt HYCOSS GIG będzie realizował we współpracy z chińskim konsorcjum, które tworzą cztery jednostki naukowo - badawcze o ugruntowanej wiedzy i praktyce w obszarze termochemicznej konwersji biomasy i odpadów:

  • Xi'an Jiaotong University (lider konsorcjum chińskiego),
  • Nanchang University,
  • East China Normal University
  • Sun Yat-sen University.

+ 48-32-259-2000