LIFE-IP COALA

IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych

 

NAZWA PROGRAMU:
Program LIFE

NR PROJEKTU:
LIFE20 IPC/CZ/000004

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.12.2021 – 31.12.2031

LIDER PROJEKTU:
Moravskoslezský kraj – Moravia-Silesian Region (MSR), Republika Czeska

KIEROWNIK PROJEKTU W GIG:
dr inż. Mariusz Kruczek

Zakład Ochronny Wód
tel. 32 259-22-07
e-mail: mkruczek@gig.eu

 

LIFE COALA jest partnerskim projektem międzynarodowym, który jest realizowany po stronie czeskiej, na terenie Kraju Morawsko-Śląskiego (MSK) przez 11 partnerów czeskich oraz po stronie polskiej na terenie Województwa Śląskiego – poprzez Główny Instytut Górnictwa Województwo Śląskie.

PARTNERZY:

 • Moravian-Silesian Investment and Development (MSID), CZ
 • Moravian-Silesian Innovation Centre (MEC), CZ
 • Moravian-Silesian Center of Energy (MSIC), CZ
 • Ministry of Environment of the Czech Republic (MoE), CZ
 • Województwo Śląskie, PL
 • DIAMO, CZ
 • Miasto Karviná, CZ
 • Miasto Havířov, CZ
 • Miasto Orlová, CZ
 • Czech Environmental Partnership Foundation - CEPF (PF), CZ
 • Technical University of Ostrava (VSB), CZ
 • Główny Instytut Górnictwa (GIG), PL

 

OPIS PROJEKTU:

Realizacja zintegrowanego projektu (IP) LIFE COALA ma na celu opracowanie skoordynowanego systemu adaptacji do zmian klimatycznych zarówno na poziomie administracji publicznej, jak i na poziomie ważnych interesariuszy, grup interesów i innych podmiotów, w tym społeczeństwa. Wypracowane metodyki, procedury i zebrane przykłady dobrych praktyk regionów biorących udział w projekcie przełożą się na efektywny i skuteczny proces adaptacji do zmian klimatu. Projekt oraz jego akcje pilotowe będzie skupiał się na terenach pogórniczych  i ich krajobrazie.

Zespół GIG poza pracami doradczymi będzie realizował prace pilotażowe polegające na wyborze i przetestowaniu technologii prowadzącej do zainicjowaniu funkcji usług ekosystemowych na wybranym terenie pogórniczym należącym do SRK.

LIFE-IP COALA jest zgodny z priorytetami polityki UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w tym jej integracji we wszystkich obszarach polityki.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://www.lifecoala.cz

 

+ 48-32-259-2000